Met ingang van het seizoen 2013-2014 is er op de speelzaterdagen (jeugdwedstrijden) een gastheer/vrouw op het sportcomplex Het Grote Veld aanwezig. Deze groep vrijwilligers wordt echter minder, vandaar dat er een uitvraag wordt gedaan naar spelers/ouders die af en toe een ochtend of middag deze taak willen vervullen. Gemiddeld gezien wordt je voor 5 á 6 diensten per seizoen ingepland.

Het ochtend deel vangt aan één uur voor de eerste te spelen wedstrijd. In de regel is de eerste wedstrijd op zaterdag om 09:00 uur, waarbij de gastheer/vrouw omstreeks 08:00 uur aanwezig dient te zijn. Het ochtend deel eindigt om 12:00 uur.
Het gastheerschap in de middag is van 12:00 uur tot circa één uur na afloop van de laatste wedstrijd van die dag.

Het gastheerschap wordt op verzoek gecombineerd met de thuiswedstrijd van uw eigen kind, zodat die wedstrijd niet hoeft worden gemist.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Martin Leegstra, 06-38333103 of jeugd@vvvorden.nl

Het gastheerschap bestaat uit de volgende werkzaamheden:

• Aanzetten/uitzetten tv-schermen in hal kantine en hal kleedkamers
• Openen/afsluiten van de kleedkamerdeuren
• Ontvangst eerste teams: toewijzen van kleedkamer en uitreiken instructie veld en warming up aan leider tegenpartij
• Checken of jeugdscheidsrechters aanwezig zijn. Bij niet tijdig (15 min voor aanvang wedstrijd) aanwezig: bellen met desbetreffende jeugdscheidsrechter en informeren desbetreffende leider van thuisteam. De leider van het thuisteam moet zo nodig een alternatieve oplossing bedenken.
• Ontvangst van door de KNVB aangewezen scheidsrechter(s)
• Geregeld ronde langs de kleedkamers: check op netjes achterlaten
• Bij calamiteiten zoals (ernstige) blessures e.d. huisartsenpost of 112 bellen.
• Ondersteuning bieden bij het verwerken van uitslagen in het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF)
• Bij afgelasting het op de hoogte brengen van uitspelende teams en verwerking in mDWF