Beste jongens en meisjes van de C, D, E, F en (mini) F-pupillen en ouders, Ook dit jaar zullen wij van het Jeugd Activiteiten Commissie van voetbalvereniging VV Vorden het jeugdkamp
organiseren. Dit jaar wordt het jeugdkamp gehouden: Voor de C & D-jeugd op vrijdag 7 juni (vanaf 18.30u) t/m zaterdag 8 juni (afsluiting 12.30u)
Voor de E-, F- en mini F-jeugd op zaterdag 8 juni (vanaf 13.30u) t/m zondag 9 juni (afsluiting 12.00u).

Het kamp wordt dit jaar weer op onze eigen accommodatie georganiseerd: Sportpark Het Grote Veld, te Vorden.

De globale weergave van het programma voor deze dagen en de meeneemlijst volgt enkele dagen van te voren. Brengen en halen op eigen gelegenheid.
Het voetbalkamp wordt georganiseerd voor de C, D, E- en (mini) F-pupillen van het seizoen 2018/2019.

Kinderen kunnen blijven slapen, maar kunnen uiteraard ’s avonds ook opgehaald worden en de volgende ochtend weer aansluiten. Graag doorgeven bij brengen of bij opgave. Tijdens het afgelopen seizoen hebben onze jeugdspelers zich al op verschillende manieren ingezet om een stukje tegemoet te komen in de kosten van het jeugdkamp. Denk hierbij o.a. aan de jaarlijkse flessenactie en de
lotenverkoop. Hierdoor kan de eigen bijdrage per pupil beperkt blijven.

De eigen bijdrage bedraagt per pupil € 12,50. Ouders en vrijwilligers die mee willen helpen bij de organisatie of activiteiten tijdens het weekend, kunnen zich opgeven via jacvvvorden@gmail.com. We kunnen wel wat hulp gebruiken!

Hoe kun je je opgeven voor het voetbalkamp?
Opgeven voor het voetbalkamp doe je door €12,50 per pupil over te maken op rekeningnummer
NL15 RABO 0159375150 t.n.v. VV Vorden Clubjeugd, onder vermelding van naam pupil, elftal (seizoen 2018-2019) en telefoonnummer ouders (waar je tijdens het weekend op bereikbaar bent) en of je blijft slapen.

Geef je zo snel mogelijk op, in ieder geval vóór 1 juni 2019.

Met vriendelijke groet,
Jeugd Activiteiten Commissie
Anouk, Evelien, Simone, Natascha, Johan, Jeroen en Martine