Gisterenavond, maandag 28 september, heeft het kabinet na overleg met het RIVM en het OMT de corona-maatregelen aangescherpt en daarbij zijn ook de amateurvoetbalverenigingen flink getroffen. Vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur is het niet meer toegestaan om publiek te ontvangen op het Sportpark en tevens moeten de sportkantines gesloten blijven. Er is nadrukkelijk vermeld dat deze maatregelen niet genomen zijn omdat de amateurvoetbalverenigingen zich niet goed aan de regels hebben gehouden, maar het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames en het aantal bezette ICT-bedden zodanig is gestegen dat men simpelweg deze maatregelen moet nemen om onderling verkeer, sociale contacten en het bijeenkomen van grote groepen mensen moet verbieden. Het bestuur van v.v. Vorden heeft maandagavond direct de gevolgen besproken en de regels rondom Corona aangescherpt zoals hieronder is beschreven.

 • Vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober mag er geen publiek aanwezig zijn op ons Sportpark tijdens voetbalactiviteiten, dus zowel trainingen als wedstrijden.
 • Vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober is de kantine ‘de Ark’ op Sportpark ‘t Grote Veld gesloten.
 • Tijdens de trainingen van onze jeugdelftallen moeten wij de ouders (jammer genoeg) ook als publiek rekenen en mogen zij niet op het Sportpark aanwezig zijn. Vanaf dinsdag 29 september en dus ook vanaf de woensdagmiddagtraining op 30 september t/m (voorlopig) 20 oktober geldt de ‘KIss & Ride’ regel.
 • Maximaal vijf  rijdende ouders/verzorgers/familie van onze tegenstanders waarvan het elftal op ons eigen Sportpark moeten spelen zijn welkom. Per uitwedstrijd van ieder team van v.v. Vorden zal er eveneens voor maximaal vijf rijdende ouders/verzorgers/familie de gelegenheid zijn om het Sportpark van de tegenstander te bezoeken.
 • Op wedstrijddagen en tijdens trainingen mogen functionarissen vanuit het bestuur en/of TJC van v.v. Vorden aanwezig zijn. Voorlopig gaan wij uit van maximaal 3 bestuurs/commissieleden per training/wedstrijd. Voor de uitspelende ploeg in de A-Categorie (Vorden 1, Vorden 2 en Vorden JO19-1) geldt het ook dat er 3 vertegenwoordigers van de uitclub bij wedstrijden van 1, 2 en/of JO19-1 aanwezig mogen zijn. Wij hopen en verwachten hier nog duidelijkheid over te krijgen vanuit Rijksoverheid, KNVB en NOC-NSF, maar op dit moment geldt bij ons bovenstaande regel.
 • Bij uitwedstrijden van onze v.v. Vorden teams adviseren wij nadrukkelijk om gebruik te maken van mondkapjes in de auto op het moment dat niet alle inzittenden uit één huishouden bestaan en ouder zijn dan 12 jaar, dus vanaf de JO13 pupillen en ouder. Dit geldt dan voor zowel de chauffeur als de inzittenden.
 • Aangezien er geen publiek aanwezig mag zijn en dus ook geen ouders (zie hierboven) geldt vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober dat bij de de allerjongsten onder ons (JO8 t/m JO12) er thuis reeds omgekleed dient te worden en de spelers en speelsters dus met trainings- of wedstrijdkleding aankomen op ons Sportpark. Na afloop vertrekken zij ook weer met trainings- en/of wedstrijdkleding naar huis.
 • Wedstrijdbespreking voor de JO19 en seniorenelftallen dienen gehouden te worden in een tent buiten onze accommodatie, op de tribune of in ieder geval in de buitenlucht. Wedstrijdbespreking in de ‘oude bestuurskamer’/de Tackle’ of in de kleedkamer met het gehele team is niet toegestaan.

Wat verandert er niet en welke regels blijven gelden zoals wij reeds gewend waren bij v.v. Vorden:

 • De spelers kunnen na afloop van de training en de wedstrijden gebruik maken van de kleedkamer en mogen zich douchen. Bij de JO19 en senioren (18+) geldt dat er twee kleedkamers per team worden gepland.
 • Voor de allerjongsten onder ons (JO8 t/m JO12) geldt dat zij in trainings- of wedstrijdkleding aankomen op ons Sportpark en na afloop ook met trainings- en/of wedstrijdkleding weer naar huis gaan.
 • Het Sportpark blijft geopend voor andere activiteiten zoals de dinsdagploeg, de schoonmaakploeg, de veldenploeg, onderhoud & beheer enz. wel geopend.