Ieder seizoen wordt rond november/december de eerste gesprekken gevoerd met de selectietrainers om de huidige situatie in het lopende seizoen te bespreken, maar vooral de plannen voor het nieuwe seizoen. Met andere woorden, vindt er een contractverlenging plaats of niet. Afgelopen week heeft het bestuur van v.v. Vorden in gezamenlijk overleg met onze hoofdtrainer Manfred Graven besloten om het contract niet te verlengen met een 3e jaar en zodoende zal er in juni 2021 een einde komen aan de verbintenis van Manfred Graven bij v.v. Vorden. In de afgelopen weken is er veelvuldig met elkaar gesproken en is er contact geweest met een afvaardiging van de spelersgroep en leden van de staf en uiteindelijk was er van beide kanten, zowel vanuit het bestuur als de hoofdtrainer zelf,  sprake van een te grote twijfel om nu te zeggen om nog 1,5 jaar met elkaar verder te gaan. ‘Bij twijfel, nooit oversteken’ is het motto geweest dat wij beiden hebben gehanteerd en vandaar dat er in goed overleg is besloten om aan het einde van dit lopende seizoen 2020-2021, na twee seizoenen afscheid te nemen van elkaar, aldus Marc van der Linden en Rob Oplaat namens het bestuur van v.v. Vorden.