Met een fantastische opbrengst van 195 kratten, 1600 blikjes (!), 2100 kleine flesjes en 2000 grote flessen aan statiegeld is het eerste evenement van 2024 van onze vereniging weer zeer geslaagd te noemen. Tussen 09.30 en 10.00 uur verzamelden zich één voor één ongeveer 210 jeugdleden, 40 leiders/trainers/ouders, de dinsdagploeg met haar sorteermannen, de organisatie vanuit het jeugdbestuur zelf en Johan Bolink als coördinator vanuit de Gemeente en tevens fotograaf. Het programma is na een kleine 30 jaar gesneden koek voor de meesten, dus toen de openingstoespraak en bijbehorende afspraken bekend waren gemaakt en iedereen een oliebol van Bakkerij van Asselt tot zich genomen had, gingen alle teams de betreffende wijken in. Binnen 1,5 uur waren alle 20 jeugdteams, voorzien van een auto met aanhanger, weer terug op het terrein aan ‘t Hoge en kon het grote verzamelen en sorteren beginnen.

Uiteindelijk kon rond een uur of één de laatste big-bags, kratten en containers met oud papier en plastic afval van het terrein gehaald worden en werden alle 195 kratten en hierboven genoemde blikjes en flesjes ingeleverd worden bij de AH Grotenhuys Vorden. Door de prettige samenwerking en uitstekende voorbereiding kon AH Grotenhuys na een uurtje of twee de rekening opmaken en hadden zij alles verzameld en gesorteerd zoals dit vereist wordt door de leverancier/statiegeldflessen-inzameling.

Wij willen als organisatie allereerst natuurlijk AH Grotenhuys Vorden bedanken voor de prettige samenwerking en goede organisatie op zaterdag. Ook mocht een jeugdteam van Vorden, JO11-1, met een aantal pupillen en haar leidster, de mensen in de winkel stimuleren om de vele flessen in te leveren middels ‘de gele knop’. Deze ‘gele knop’ is afgelopen december en de gehele maand januari nog ten behoeve van onze vereniging. Ook willen wij Bakkerij van Asselt bedanken voor de overheerlijke oliebollen, de dinsdagploeg-leden voor het helpen met het verzamelen en sorteren, de vele ouders en trainers/leiders voor het begeleiden, Stephan Zweverink voor het beschikbaar stellen van zijn bus en aanhanger en tevens hulp bij het inleveren en natuurlijk alle 210 jeugdspelers en – speelsters voor hun tijd, energie en inzet op deze eerste zaterdag van het jaar 2024!

Organisatie Flessenactie 204,

Joris en Marc

(klik op de bovenste foto voor een gehele reportage van Johan Bolink)