Op zaterdag 6 januari 2024 wordt wederom de traditionele Flessenactie georganiseerd door en voor v.v. Vorden. Met alle jeugdteams worden dan per elftal lege flessen, statiegeldflessen, plastic flessen en blikjes opgehaald bij de adressen in het dorp Vorden. Bewaar dus alle flessen vanaf de feestdagen en zet al uw lege-, plastic- en statiegeldflessen (kratjes) op zaterdag 6 januari klaar om door de jeugdleden van v.v. Vorden opgehaald te worden. De elftallen verzamelen zich per team bij de Gemeente-opslag (oude Waterzuivering) aan ‘t Hoge in Vorden en gaan vanaf 10.00 uur de wijken en straten in. Ieder team krijgt zijn eigen wijk/straat en dient dus minstens 1 auto met aanhanger (of busje) te regelen. Zo rond 11.30 uur á 12.00 uur worden de laatste huizen bezocht en komen alle teams daarna weer terug bij de Gemeente-Opslag aan ‘t Hoge. Alle flessen worden dan gesorteerd en ingeleverd bij AH Grotenhuys in Vorden. In samenwerking met AH is trouwens de gehele maand december en ook de komende maand Januari de ‘gele knop’ bij het inleveren van de flessen in de winkel ten behoeve van onze voetbalvereniging.