Richtlijn Seksuele Intimidatie VV Vorden

 

 1. De Commissie ZDWDBV is eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of over een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en (vermoeden van) pesten en een gesprek wil met de vereniging.
 2. Er is nooit 1 begeleider in de kleedkamer aanwezig bij kinderen onder 13 bij trainingen en wedstrijden.
 3. De gedragsregels seksuele intimidatie van het NOC*NSF vormen het uitgangspunt voor deze richtlijn (zie onder)
 4. Aan het begin van ieder nieuw seizoen wordt actief voorlichting gegeven over deze richtlijn aan begeleiders en via de website. De richtlijn wordt toegevoegd aan de protocollen op de website.

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 28 juni 2016

 

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

 

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De begeleider benadert de sporter op een wijze die de sporter in zijn waardigheid laat. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan functioneel noodzakelijk is.
 • De begeleider vermijdt elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en -relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider raakt de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking ervaart als seksueel of erotisch. Dit is doorgaans het geval bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De begeleider gebruikt geen seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider gaat tijdens training/-stages, wedstrijden en reizen respectvol om met de sporter en met de ruimte waarin de sporter aanwezig is, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider is verplicht de sporter te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag.
 • De begeleider is verplicht samen te werken met de belangenbehartiger van de (jeugdige) sporter of instanties, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.
 • De begeleider geeft de sporter geen vergoedingen met de bedoeling tegenprestaties te vragen. De begeleider neemt op zijn/haar beurt geen financiële beloning of geschenken aan van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke of afgesproken honorering.