Protocol geen alcohol onder de 18

Wijziging Drank- en Horecawet vanaf 1-1-2014

De Drank- en Horecawet, waarin diverse landelijke wetgevingen, regels en beleidstukken in staan vermeld over alcoholgebruik, is met ingang van 1 januari 2014 drastisch gewijzigd door de leeftijdsgrens op te krikken naar 18 jaar.

Aan jongeren onder de 18 jaar mag vanaf 1-1-2014 dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Verder mogen per 1-1-2014 jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen zoals op straat, in parken en op het voetbalveld. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als zij op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

Wijziging beleid v.v. Vorden t.o.v. alcoholgebruik vanaf 1-1-2014

Naar aanleiding van bovenstaande wetswijziging hebben wij als bestuur besloten het beleid rondom alcoholgebruik aan te passen:

  • Jongeren onder de 18 jaar kunnen vanaf 1-1-2014 geen alcoholische
    dranken meer kopen in de kantine
  • Ook het (door)geven van alcoholische dranken aan jeugd onder de 18 jaar
    is niet toegestaan

De voetbalvereniging Vorden moet zich net als alle horecagelegenheden, kantines in dorps- en buurthuizen, sportkantines enz. enz. ook aan deze wet- en regelgeving houden en zal er dus op toezien dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken of bij zich hebben.

Het bestuur van v.v. Vorden is zich er zeer wel van bewust dat deze nieuwe regelgeving weerstand kan oproepen, vooral bij de jeugdleden die momenteel 16 en 17 jaar oud zijn (A-jeugd). Zij kregen op een trainingsavond en op zaterdagmiddag tot aan de winterstop (31-12-2013) nog wel een biertje als zij daar om vroegen, maar dat is dus vanaf 1-1-2014 in de tweede helft van het seizoen niet meer het geval. Wij hopen, en gaan er eerlijk gezegd ook wel vanuit, dat iedereen echter begrijpt dat v.v. Vorden deze maatregelen zal moeten treffen.

Wij verzoeken dan ook vriendelijk om geen discussies te voeren met vrijwilligers of op een andere wijze het ongenoegen te uiten aan onze barmedewerk(st)ers over deze beleidswijziging. Wij gaan er dan ook van uit dat deze maatregelen geaccepteerd zullen worden en geen invloed zullen hebben op het voetbalplezier en de gezelligheid in de kantine na afloop van de training of wedstrijd.

Bestuur v.v. Vorden