Voorstel teamkledingplan 2005 VV Vorden

Waarom een teamkledingplan?

Voetbalverenigingen zien zich de afgelopen jaren geconfronteerd met sterke stijgingen van ledenaantallen. VV Vorden is hierop gelukkig geen uitzondering. We zijn ook erg trots dat al een groot deel van deze leden zijn gekleed in ons nieuwe “oude” tenue. Toch zouden we graag zien dat we als gehele vereniging in deze tenues zouden spelen; wij vinden uniformiteit namelijk erg belangrijk. Door voornoemde ledenstijging wordt het voor de vereniging steeds moeilijker ondernemers enthousiast te maken voor een relatief grote uitgave die het kleden van een team met zich meebrengt. Om te voorkomen dat teams in de toekomst zelf hun kleding moeten kopen wil de vereniging een kledingfonds oprichten zodat er nodige financiële middelen vrijkomen om de teamkleding als vereniging te kunnen aanschaffen. Vanzelfsprekend blijft het zaak om kledingsponsors te blijven zoeken en bestaande contracten te verlengen. Toch willen we niet afhankelijk worden van beschikbare sponsors. Doordat de vereniging de kleding zelf gaat inkopen zullen de extra middelen die door de sponsor worden binnengebracht weer binnen de vereniging gebruikt kunnen worden voor ondermeer aanschaf materialen, onderhoud, verbouwingen en/of nieuwbouw, aanschaf nieuwe apparatuur, kosten voor trainers en kader, kosten KNVB enz. Het bestuur van de VV Vorden is van mening hierop een creatieve uitdaging aan te gaan door middel van de lancering van een nieuw teamkledingpplan die een solide financiële basis moet gaan vormen om ook de komende jaren representatief en uniform voor de dag te komen. Bovendien is het op dit moment zo dat de vereniging met de huidige shirtsponsors, waar we overigens erg blij mee zijn, geen extra inkomsten genereert, zij schenken immers de tenues aan een team zonder dat dit financieel voordeel voor de vereniging oplevert. Met de navolgende constructie denken wij onze financiële basis te versterken, door sponsors en leden samen opgebracht; het mes snijdt dus aan twee kanten!

Wat stellen wij ons voor bij een teamkledingplan?

In plaats van een contributieverhoging dragen de spelende leden per kwartaal € 5,00 bij in het teamkledingfonds. Vanuit dit fonds worden per team tenues aangeschaft; shirts, broeken en kousen. Deze tenues worden speciaal voor VV Vorden ontworpen en vervaardigd en sinds de invoering tijdens ons jubileumjaar zijn de reacties op dit tenue door zowel, leden, sponsors en ook bezoekers louter positief. Elk team heeft of krijgt zijn eigen sponsor waarmee een contract voor minimaal 4 jaar wordt afgesloten waarbij huidige contracten/afspraken vanzelfsprekend zullen worden gerespecteerd tot het einde van de besproken periode. Sponsors bestellen de kleding met hun bedrijfsnaam/logo bij de VV Vorden en betalen hiervoor een van te voren besproken jaarlijkse bijdrage aan de vereniging, welke wordt gestort op de rekening  van de voetbalvereniging en komt dus ten gunste van de begroting van de vereniging. Op deze manier kan een sponsor het aanschafbedrag voor een complet set teamkleding spreiden over 4 jaar waardoor we de belemmering van een forse bijdrage in een keer kunnen uitsluiten, een complete aankleding van de teams kost immers al gauw ongeveer € 1100,00 excl. BTW! Voor andere kleding zoals trainingspakken, coachjassen enz. zijn we afhankelijk van de gulheid van onze sponsors maar zullen in principe ook vanuit het kledingfonds worden gerealiseerd. Hierbij zal de huidige huisstijl altijd het uitgangspunt zijn.

Wanneer te starten met een teamkledingplan?

Het streven is om vanaf het seizoen 2005-2006 alle teams te kunnen voorzien van het huidige VV Vorden tenue maar we zijn ook niet zo naïef te denken dat we voor alle teams (welke nog niet voorzien) op korte termijn een sponsor hebben, waardoor geleidelijke invoering de meest reële optie is. Vanzelfsprekend zullen wij ons best doen tot een zo snel mogelijke invulling en blijven hiervoor (potentiële) sponsors benaderen. Wij stellen uw input hierbij erg op prijs; weet u iemand die een team zou willen voorzien van kleding? Laat ons weten!

Wat zal het teamkledingplan voor de leden betekenen?

Elk spelend lid draagt per kwartaal € 5,00 bij in het kledingfonds, dit bedrag zal naar rato worden verrekend met uw (automatische) contributie incasso. Na vier jaar volgt hercalculatie op basis van de dan actuele prijs en zal automatisch worden doorberekend. Elk lid krijgt hiervoor als het ware elk seizoen een compleet (shirt, broekje en kousen) voetbaltenue in bruikleen. Wij verwachten van u dat u er mee omgaat als was het uw eigendom. Na vier jaar worden betreffende teams voorzien van compleet nieuwe sets. Wij zijn ons ervan bewust dat een paar voetbalsokken niet drie jaar meegaan en zullen, indien nodig, de speler een tweede paar per seizoen verschaffen. Een eventueel derde paar dient men zelf, via de vereniging, aan te schaffen. Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor individuele leden of teams via het kledingfonds tegen kostprijs nieuw te kopen. Verlies of schade door ondeugdelijk gebruik is vanzelfsprekend voor risico van de gebruiker(s). Ook hier geldt vervanging tegen kostprijs, schade als gevolg van ondeugdelijk fabricage is voor rekening van leverancier.

Alle teams krijgen de kleding in een teamtas die aan het begin van het seizoen zal worden uitgereikt aan de leiders door verantwoordelijke voor de materialen (Johan Barink) De leider zal hiervoor een ontvangstbevestiging moeten ondertekenen, waarop de inhoud en ontvangst van de tas staat vermeld, ondertekende en het team  zijn op dat moment verantwoordelijk voor juiste omgang en beheer gedurende het seizoen, Dit gaat overigens ook gelden voor leiders/trainers m.b.t. ballen en andere spel- en trainingsmaterialen. Aan het eind van het seizoen zullen de teamtassen weer worden ingeleverd bij de betreffende verantwoordelijke. Ontbrekende of vermiste zaken zullen worden doorberekend aan het betreffende team. Elk team en/of lid (vanaf de F tot en met het eerste) zullen hierbij gelijk worden behandeld.

Wat betekent het teamkledingplan voor de VV Vorden?

  • De vereniging is jaarlijks verzekerd van noodzakelijke en structurele inkomsten. Opgebracht door leden en sponsors.
  • We krijgen een eigen, herkenbare uitstraling in de regio
  • Verenigingsbrede uniformiteit, welke bijdraagt aan een goed imago.
  • We zijn niet afhankelijk van wijzigingen in design welke uit commerciële overwegingen door de grote fabrikanten per ca. twee jaar worden doorgevoerd.
  • Gelijke behandeling leden en kader

Wat betekent het teamkledingplan voor de sponsor?

  • Positieve imagobijdrage aan de VV Vorden en in de regio’s waarin de teams spelen
  • Geen grote uitgave in een keer maar een jaarlijkse (kleiner) bijdrage; te verspreiden over vier jaar.
  • Betrokken bij een fantastische, actieve club met volop toekomstperspectief.
  • Volop PR en free-publicity mogelijkheden.

Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur,

Marc van der Linden – Jeugdvoorzitter
Voetbal Vereniging Vorden / / Jeugdcommissie / / E-mail: c.linden13@chello.nl / /Tel.: 0575-551273