Afspraken sponsorpakket VV Vorden

Afspraken uitgifte trainingspakken met OVM sponsoruiting gefaciliteerd door V.V. Vorden

Met het ontvangen van het trainingspak met OVM sponsoruiting ga je automatisch akkoord met onderstaande punten;

 1. Jouw team is door V.V. VORDEN voorzien van trainingspakken met een sponsoruiting van OVM en maakt onderdeel uit van de officiële wedstrijdkleding van V.V. VORDEN. Iedere speler van jouw team is verplicht tot het dragen van de officiële wedstrijdkleding welke via de vereniging is verstrekt. De kledinglijn is door het bestuur vastgesteld.
 2. Het trainingspak met OVM sponsoruiting is en wordt nooit eigendom van een lid maar maakt onderdeel uit van de totale set kleding voor het team. De gebruiker (het team) gaat daar zorgvuldig mee om.
 3. Het trainingspak met OVM sponsoruiting zal net zoals de overige wedstrijd kleding en teamtas te allen tijde eigendom blijven van de vereniging. Het team (en de leden) is slechts voor bepaalde tijd gebruiker.
 4. Het is beslist niet toegestaan het trainingspak met OVM sponsoruiting aan te laten passen en/of te voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen zoals bijvoorbeeld namen van spelers. Het trainingspak met OVM sponsoruiting is voorzien van een sponsor bedrukking waarvoor de vereniging specifieke afspraken heeft vastgelegd met OVM.
 5. Het is niet toegestaan het trainingspak met OVM sponsoruiting uit te lenen aan derden.
 6. Het trainingspak met OVM sponsoruiting mag uitsluitend tijdens wedstrijddagen gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van het bestuur niet toegestaan het trainingspak met OVM sponsoruiting te gebruiken tijdens trainingen. Het is ook niet toegestaan het trainingspak met OVM sponsoruiting te dragen tijdens privé activiteiten of b.v. schoolactiviteiten en niet V.V. VORDEN gerelateerde sporttoernooien.
 7. De set trainingspakken met OVM sponsoruiting blijven gedurende het gebruik (seizoen) compleet. Er worden geen sets aan spelers uitgedeeld. Als een speler incidenteel met een ander team mee speelt dan zorgt de leider van dat team dat er een tenue voor de (gast) speler beschikbaar is.
 8. De afschrijving van het trainingspak met OVM sponsoruiting is minimaal 5 jaar. De kledingcoördinator bepaalt de uiteindelijke duur van het gebruik. De trainingspakken worden max. 1x per maand gewassen (afhankelijk van de gebruiksintensiteit en zichtbaar vuil). De trainingspakken worden hierbij gewassen conform de wasvoorschriften (zoals beschreven op het waslabel in de trainingspakken) in de wasmachine en mag onder geen enkele voorwaarde in de wasdroger of worden gestreken.
 9. De kledingcoördinator van V.V. VORDEN is verantwoordelijk voor de representativiteit van de het trainingspak met OVM sponsoruiting en tijdige vervanging. De gebruiker volgt aanwijzingen en instructie(s) van bedoelde coördinator of bestuur op.
 10. Van de spelers wordt verwacht dat zij het trainingspak met OVM sponsoruiting zorgvuldig behandelen. Slijtage van het trainingspak, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijdkleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop contact op met de kledingcoördinator. Het trainingspak met OVM sponsoruiting wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen. Geen gevolg geven aan dit punt kan gevolgen hebben voor het vergoeden van het trainingspak met OVM sponsoruiting door het team/ gebruiker (zie punt 16).
 11. Wanneer naar oordeel van de kledingcoördinator verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 15 genoemde, kan na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht van het individuele lid of betreffende team. De leider is en blijft te allen tijde verantwoordelijk.
 12. Ruilen van het trainingspak met OVM sponsoruiting dient via of bij de kledingcoördinator plaats te vinden (in verband met nummerregistratie).
 13. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat het trainingspak met OVM sponsoruiting compleet en in goede staat (en gewassen) wordt ingeleverd bij de kledingcoördinator.
 14. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er trainingspakken met OVM sponsoruiting ontbreken en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij de leider. Deze kan de kosten verhalen bij betreffende speler(s).
 15. Het trainingspak met OVM sponsoruiting blijft eigendom van V.V. VORDEN zodat deze in de opvolgende jaren nog in teamverband kunnen worden gebruikt.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van V.V. VORDEN.

Opgesteld op 8 november 2019 in overeenstemming met de kledingcoördinator en het bestuur van V.V. Vorden.