De afgelopen periode hebben we niets kunnen organiseren, maar we willen hierbij de draad weer oppakken, of in voetbal termen de bal weer laten rollen. We hebben een avond gepland en wel op vrijdag 29 oktober!

Het programma ziet er als volgt uit: Om 18.30 uur zijn we uitgenodigd door Eric Oldenhave bij zijn bedrijf, Smederij Oldenhave aan de Bedrijvenweg 6 in Vorden. Daar zal hij ons informeren over zijn bedrijf.
Aansluitend, dat zal zo rond de klok van 20.00 uur zijn komen Wouter Schouten (Nieuwe trainer selectie Vorden 1) en Rogier Honig (Grensrechter eredivisie) ons iets vertellen over hun werkzaamheden in de voetballerij. Rogier zal ons beelden van wedstrijdsituaties laten zien en tevens de communicatie laten horen tussen de scheidsrechter en zijn assistenten.

Na de sprekers gaan we dan door stemming een keuze maken voor de besteding van onze bijdrage als “Club van 50”.
Ideeën voor de besteding van onze bijdrage zijn van harte welkom.

Willen jullie je opgeven via een mail aan clubvan50@vvvorden.nl of telefonisch op nummer 06-16474380. Ideeën kunnen ook via dit mailadres doorgegeven worden.
We zien jullie opgave en ideeën graag tegemoet voor 22 oktober.

Denken jullie er aan dat je een geldige QR Code kunt laten zien bij het betreden van de kantine (of een negatieve test).