De afgelopen weken hebben diverse incidenten rondom het kunstgrasveld plaats gevonden. Het betreffen incidenten rondom schade en vernielingen aan het veld, hekwerken, lichtmasten enz., maar ook bedreigingen al dan niet verbaal. Als bestuur hebben we diverse maatregelen genomen, want wij willen voor onze leden en vrijwilligers een zo veilig mogelijke omgeving bieden en garanderen en daarvoor hebben nauw gezet contact met de betreffende officiële instanties. Een van die maatregelen is het versneld activeren en professionaliseren van ons camera toezicht. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van v.v. Vorden en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex. Voor het gebruik van dit systeem is een duidelijk protocol opgezet.  Deze kunt u vinden op onze website onder het kopje Protocol cameratoezicht vv Vorden, (protocol camera toezicht vvVorden)