Direct na de tweede wereldoorlog heeft de KNVB, destijds in Den Haag gehuisvest, een groot monument laten maken met daarop de namen van alle oorlogsslachtoffers wie op dat moment spelend lid waren van een voetbalclub in Nederland en dus ook verbonden waren aan de KNVB. Bij de 75-jarige herdenking van de bevrijding in 2020 heeft sporthistoricus Yurrit van der Vooren de opdracht gekregen van de KNVB om dit monument weer in ere te herstellen, maar vooral ook om het compleet te maken, want het bleek dat de ruim 2000 namen, bij lange na niet het volledige beeld vormen van alle voetballende slachtoffers in de 2e Wereldoorlog. Yurrit van der Vooren is dit project begonnen en heeft het mede door de corona voortgezet tot eind 2022 en hij is inmiddels tot een lijst gekomen van bijna 3000 slachtoffers. Het originele monument is niet aangepast, maar in plaats daarvan is er een digitaal monument ontstaan in de vorm van een website met zoekmogelijkheden en extra informatie over de betreffende slachtoffers. Eind 2021 heeft ook de voetbalvereniging Vorden twee namen aangedragen met de verplichte en uitgebreide informatie en vandaar dat zowel Bert Smit als Evert Jansen sinds 2022 terug te vinden zijn als slachtoffer en lid van v.v. Vorden in de 2e wereldoorlog op het digitale monument.

De voetbalvereniging Vorden heeft in de laatste dagen van de oorlog deze twee leden onder trieste omstandigheden verloren. Bert Smit, toen 25 jaar en al een tijd lang spelend in het 1e elftal van onze club, was op 21 maart 1945 in Doetinchem, toen daar één van de drie enorme bombardementen op de stad plaats vonden. Bert (Lambertus) Smit overleed ter plekke en werd enkele dagen later op 26 maart 1945 op de Algemene Begraafplaats begraven terwijl op de achtergrond het gebulder van de geallieerden te horen was, toen deze de bevrijding van Oost Nederland via de Achterhoek aan het starten waren (Kronyck – Oud Vorden). Evert Jansen was een aantal jaren ouder dan Bert en voetbalde ook al sinds de jaren ’30 in het 1e elftal van v.v. Vorden. Evert was de zoon van Jansen, de hoteleigenaar van Hotel Jansen (nu Hotel Bakker) wie in 1943 veel te vroeg overleed. Evert runde samen met met zijn broer(s) en zijn moeder het Hotel, toen op 1 en 2 april ons dorp werd bevrijd. Door de enorme toeloop van de Canadezen, die opgehouden werden door hevige tegenstand in Leesten en Zutphen en bij het Twentekanaal in Almen, was het een drukte van jewelste in het dorp Vorden en hierbij is Evert Jansen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeluk met een Canadees oorlogsvoertuig. Evert Jansen is ten gevolge van verwondingen twee maand later overleden in het ziekenhuis in Zutphen.

Op 23 juli 1945, drie maanden na de bevrijding van Vorden en twee maanden na de officiële bevrijding van Nederland, werd in Hotel Jansen een speciale jaar- en ledenvergadering gehouden van de voetbalvereniging Vorden.  Allereerst begon de voorzitter met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de twee overleden leden in de laatste oorlogsweken. Verleden jaar staan beide leden genoemd op het digitale oorlogsmonument, in blijvende herinnering ….

Bert Smit (tweede van link staand) en Evert Jansen (vierde van links staand) als spelers van het 1e elftal van v.v. Vorden in het seizoen 1935-1936.