Vorige week zaterdag werd tijdens de vrijwilligersavond de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ gekozen. Deze titel wordt vanaf 1996 toegekend aan een vrijwilliger van onze club, die zich met volle energie, positiviteit en enthousiasme heeft ingezet voor onze club. Als eerste vrijwilligster werd destijds Joanne Zelle-Geerken benoemd als ‘Vrijwilligster van het Jaar’ en voor de laatste keer was het eveneens een vrouw wie deze titel veroverde, namelijk Greta Greven-Jansen. En ook voor het afgelopen seizoen heeft het bestuur wederom een vrouw gekozen als Vrijwilliger van het Jaar, sterker nog het zijn zelfs twee vrouwen! Als duo organiseren Anita Pierik en Xaveria Böhmer namelijk al meer dan 10 jaar het jaarlijkse Sport Gehandicapten Fonds, de collecte waarmee door in totaal 25 collectanten geld wordt ingezameld voor de gehandicaptensport in Nederland. Vooral het feit dat dit voorjaar en ook vorig jaar de collecte niet op de originele wijze (huis aan huis)  afgehandeld kon worden en zij allebei toch moeite hebben genomen om het op een alternatieve werkwijze te organiseren, was voor het bestuur van v.v. Vorden een goede reden om de beide dames te huldigen en in het zonnetje te zetten.

Net als vorig jaar was het dit jaar voor Anita en Xaveria ook weer erg onzeker of en zo ja op welke wijze de collecte uitgevoerd diende te worden. Al meer dan 10 jaar hebben zij in ieder geval ieder jaar contact met ongeveer 45 collectanten en zorgen ook in al die jaren dat ‘afvallers’ en ‘stoppers’ onder de collectanten weer vervangen worden door (veelal) mensen met een lijntje binnen onze club. Uiteindelijk werd het ‘huis aan huis’ collecteren ook dit jaar afgelast en hebben beide dames zich ingezet om op een digitale wijze (tikkie) geld binnen te halen voor de gehandicapten sport. Uiteindelijk is er ruim 700 euro binnen gekomen, waarvan de helft dus voor de vereniging is (G-team) en ondanks dat dit een stuk minder is dan de gemiddelde opbrengst, is het natuurlijk wel een prachtig bedrag in deze rare, onzekere en bijzondere tijd.

Op de foto zien wij Anita Pierik (links) en Xaveria Böhmer op het terras van onze sponsor De Herberg, waar zij de bossen bloemen en de dinerbon hebben ontvangen van voorzitter Marc van der Linden.