Gisterenavond heeft de ALV plaats gevonden van de v.v. Vorden om daarmee tevens het seizoen 2020-2021 af te sluiten. Dat het een zeer bijzonder seizoen is geworden met slechts maar vier weken competitievoetbal in September, is genoegzaam bekend, maar het was wel prettig om te zien en te bemerken dat desondanks dit ‘corona-seizoen’ met positieve cijfers is afgesloten. Door o.a. de komst van de nieuwe hoofsponsor AH Grotenhuys  (zie morgen op de website), een nieuw contract met de jeugdhoofdsponsor Europlanit, sowieso verhogen van het aantal sponsoren, verhoging van de contributie (vorig jaar afgesproken n.a.v. kunstgras) en de positieve verwachtingen rondom extra inkomsten van het kunstgrasveld is de begroting van de v.v. Vorden voor het nieuwe seizoen met 20% gestegen t.o.v. afgelopen seizoen. Na de presentatie van financieel bestuurslid Kees Jansen ging de ALV akkoord met dit begrotingsvoorstel en kunnen alle leden het komende seizoen en sowieso de nabije toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien.

De avond werd gestart met het openingswoord van voorzitter Marc van der Linden, maar hij gebruikte dit keer maar weinig woorden want de terugblik op het afgelopen seizoen werd gedaan via een fraai en emotioneel filmpje over het afgelopen seizoen (1,5 jaar) waarbij in dit bijzondere jaar vier (oud) leden van onze vereniging ons zijn ontvallen. Voorzien van prachtige foto’s en passende muziek had Kees Jansen een fraai eerbetoon in elkaar gezet voor Alie Jansen, Wilbert Grotenhuys, Henri Barendsen en Joop Westerveld. Door de bijzondere beelden van het verlaten Sportpark, gecombineerd met herinneringsfoto’s van Alie, Wilbert, Henri en Joop werd in 10 minuten heel duidelijk gemaakt wat voor een bijzonder jaar het voor een ieder is geweest bij onze voetbalclub. In de loop van de avond werd er natuurlijk terug geblikt op het geslaagde ‘buitensport’  project, inclusief de aanleg van het kunstgrasveld en vooruitgeblikt naar ‘Masterplan B’ waarbij de accommodatie (binnen) een opknapbeurt en uitbreiding krijgt. Tijdens het agendapunt ‘Finance en begroting 2021-2022’ heeft Kees Jansen de cijfers van het afgelopen seizoen bekend gemaakt en duidelijk naar voren gebracht dat ondanks de bijzondere situatie er toch een positief resultaat is geboekt, terwijl er ook nog eens flink is geïnvesteerd. Onder aanvoering van erelid Herman Vrielink werd er namens de leden een extra applaus gebracht aan het bestuur, waarbij duidelijk werd aangegeven dat dit eigenlijk een applaus was voor de gehele vereniging zelf. Want in het hele betoog van Kees Jansen kwam ook duidelijk naar voren dat de vele vrijwilligers enorm veel tijd en energie hebben gestoken in het accommodatie-project en de vereniging daarmee flink heeft bespaard op de totale som van het project. Joris Jansen van den Berg introduceerde  namens de sponsorcommissie de nieuwe hoofdsponsor van v.v. Vorden, want vanaf 1-7-2021 zal AH Grotenhuys Vorden op de shirts van het 1e elftal prijken en zal Björn Grotenhuys voor de komende 10 seizoenen de hoofdsponsor zijn van onze vereniging (zie website). Tevens kon hij vermelden dat het verbeterde contract met Jeugdsponsor Europlanit met maar liefst 5 jaar was verlengd.

Tenslotte gaf Oscar Rondeel als secretaris van het bestuur tijdens het agendapunt ‘Bestuurszaken’ aan dat het bestuur het was gelukt om een opvolger te vinden voor voorzitter Marc van der Linden in de persoon van Dirk Jan Wesselink. De kandidaat-voorzitter is echter niet direct beschikbaar en niet in staat om de ‘hamer’ direct ‘te hand te nemen’  en heeft aangegeven vanaf november 2022 in het bestuur te willen aantreden. Het bestuur informeerde de  ALV dat zij Marc van der Linden bereid hadden gevonden om de functie van voorzitter nog tot november 2022 uit te willen voeren en daarna aftredend en niet herkiesbaar te zullen zijn. Dirk Jan Wesselink zal dan vanaf de  zomer 2021 een aantal keren ‘mee lopen’ en ingewerkt worden, alvorens in november 2022 voorgesteld te worden als nieuwe voorzitter van v.v. Vorden.

De matig bezochte ALV, die eindelijk weer eens onder normale omstandigheden gehouden kon worden,  kwam hiermee ten einde en na afloop van de rondvraag werd er onder het genot van een drankje nog genoten van een fraai compilatie van de ‘Timelab’ camera van ICT v.d. Brink, waarmee een kijkje kon worden genomen van het kunstgrasproject van februari t/m mei 2021.