Afgelopen donderdag heeft de halfjaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden bij v.v. Vorden. Het was sowieso een bewogen week bij de voetbalvereniging uit Vorden, want ook werd bekend gemaakt dat de financiële bijdrage voor het ‘kunstgrasproject’ in samenwerking met VO Vorden goedkeuring heeft gekregen in de gemeenteraad en tevens werd de nieuwe indeling van Vorden 1 bekend gemaakt voor het seizoen 2020-2021.

In de opening van de ALV van afgelopen donderdagavond ging voorzitter Marc van der Linden namens het bestuur van de voetbalvereniging uitgebreid in op de actuele ‘Corona-situatie’ dat zo abrupt een einde heeft gemaakt aan het seizoen 2020-2021. Zowel op voetbaltechnisch gebied, het ledenaantal, de sponsoring, de horeca en evenementen als financiën werd per onderwerp stil gestaan bij de gevolgen en de actuele situatie rondom dit Corona-tijdperk. De voetbalvereniging is nagenoeg stil komen te staan vanaf de eerste week van maart, maar gelukkig werden er door initiatieven zoals de ‘kofferbakverkoop’, de online Pubquiz en de VoProVo-quiz toch nog activiteiten ontplooit en ontstond er ondanks de ‘intelligente lockdown’ toch nog verbinding en verenigingsactiviteiten. Ondanks de versoepeling van de maatregelen, waardoor er vanaf 15 mei weer getraind mocht worden en vanaf 1 juli zelfs het sportpark weer volledig geopend kon worden, is er toch sprake van financieel gezien een zeer zwaar seizoen. Tijdens het financiële gedeelte van de ALV werd door penningmeester Kees Jansen duidelijk gemaakt welke inkomsten allemaal teniet zijn gegaan door de Corona-crisis, welke financiële gevolgen dit heeft gehad voor het resultaat van seizoen 2019-2020 en welke maatregelen getroffen worden. De ALV ging uiteindelijk akkoord met de contributie-aanpassing en de begroting over 2020-2021 waarin tevens aandacht werd besteed dat het ledental op 551 (waarvan 455 spelend) is komen te staan (lichte stijging t.o.v. afgelopen seizoen) en dat ook het aantal sponsoren (hoofd-, jeugd-, shirt-, bord- en mediasponsoren) zelfs is gestegen en ondanks de corona-crisis deze aantallen dus niet zijn verminderd. Bij het agenda-onderdeel ‘Bestuursverkiezing’ ging de ALV eveneens akkoord met de uitbreiding van het bestuur naar 9 personen en werden Rob Oplaat (voetbalzaken) en Ilse Oldenhave (horeca) gekozen als nieuwe bestuursleden.

Dezelfde donderdagavond werd bij de raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst bekend gemaakt dat het totale bedrag ten behoeve van de binnen- en buitensport werd goed gekeurd t.b.v. de perspectiefnota 2021-2024. Dit houdt in dat de begrote 300.000 euro door de gemeente Bronckhorst in 2021 beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van een nieuw kunstgrasveld op de plek waar nu het 3e veld (oude trainingsveld) ligt. Dit was zeer goed nieuws aangezien de vereniging al vele jaren kampt met een steeds groter wordend veldentekort, want het betreffende 3e veld is nu al sinds 2016 eveneens een wedstrijdveld. Met de komst van het kunstgrasveld is niet direct het gehele probleem (een tekort aan 1,5 trainingsveld) opgelost, maar kan door de vele malen hogere belastinggraad er wel de minimaal benodigde 80 trainingen (40 weken 2 keer in de week door alle 31 teams in combinatie met de oefenhoek (0,5 veld)) gegeven worden. Het kunstgrasveld zal eveneens gebruikt gaan worden door ’t Kompaan (VO Vorden) welke de leerlijn ‘Sport&Gezondheid’ hierop willen uitvoeren en in de nabije toekomst ook de gymlessen op de buitensportaccommodatie.

Tenslotte werd door de KNVB bekend gemaakt dat het 1e elftal van v.v. Vorden het komende seizoen voor het 6e achtereenvolgende jaar zal worden ingedeeld in de 2e klasse I. De nieuwkomers in deze klasse zijn VVG’25 (Gaanderen) en WSV (Apeldoorn) en samen met de 7 overige achterhoekse/liemerse clubs (Concordia Wehl, Varsseveld, VIOD Doetinchem, SDOUC Ulft, DCS Zevenaar, DVC Didam) en 5 clubs uit de regio Nijmegen (Union Malden, Quick Nijmegen, Eendracht Mook, DIO Druten en Spero Elst) vormen zij met Vorden 1 een aantrekkelijke 2e klas!