Afgelopen woensdag heeft de Algemene Ledenvergadering van v.v. Vorden over het seizoen 2022-2023 plaats gevonden. Natuurlijk werd er stil gestaan bij de toekomstige plannen en ging voorzitter Dirk Jan Wesselink uitgebreid in op de lopende zaken van het huidige seizoen. Voor de pauze was er aandacht voor de financiële situatie van de vereniging omtrent het afgelopen seizoen. Bestuurslid financiële zaken, Kees Jansen, kon de ledenvergadering positieve cijfers presenteren en de kascommissie, Frank Hiddink en TIm Vrielink, verleenden het bestuur dan ook decharge voor het afgelopen seizoen. Na de pauze kwam allereerst de bestuurszaken aan de orde en werd er afscheid genomen van twee bestuursleden, namelijk Ilse Oldenhave en Rob Oplaat. Tevens werd de ledenvergadering gevraagd om akkoord te geven op het uitvoeren van de plannen van het bestuur omtrent  ‘Masterplan-B’ . De noodzakelijke ‘ver- en nieuwbouwplan’ omtrent de accommodatie is een vervolg op ‘Masterplan-A’ waarbij de ‘buitenboel’ in 2021 en 2022 flink is aangepakt. De ledenvergadering gaf een duidelijk en volledig fiat aan het bestuur, nadat de ver- en nieuwbouwplannen nog eens uitgebreid getoond en verteld werden, inclusief kosten, planning en financiering.  

Afgelopen en huidige seizoen

Dirk Jan Wesselink hield een uitgebreid betoog over het afgelopen en  huidige seizoen verdeeld over de onderwerpen ‘Algemeen’, ‘Vrijwilligers’, ‘Voetbal’, ‘Horeca/Evenementen’ en ‘Beleid’. Er werd stil gestaan bij de bijzondere momenten en gebeurtenissen in het afgelopen seizoen en tevens werd op dezelfde wijze het huidige en lopende seizoen besproken met daarin de plannen voor de 2e helft van het seizoen. Opvallende zaken in het afgelopen jaar waren natuurlijk de voorzitterswissel, toen precies een jaar geleden Marc van der Linden de voorzittershamer heeft overgedragen aan Dirk Jan Wesselink. Verder was de groei van de vereniging tot aan het 600e lid een opvallend moment en het feit dat de teller nu op 613 staat is helemaal bijzonder te noemen. Op voetbalgebied is de ambitie uitgesproken om de eigen pupillen- en juniorentrainers meer te gaan begeleiden en in de vorm van ‘train-de-trainer’ al na de winsterstop een aantal sessies te organiseren.

Masterplan B

Het Masterplan-B staat al in de steigers en op papier sinds 2022, toen nog maar net Masterplan-A was afgerond. Het bestuur heeft altijd geweten en geroepen dat naast de ‘buitenboel’, met vooral de uitbreiding van de accommodatie met een 4e veld of kunstgrasveld, ook de huidige accommodatie (de Ark) een flinke opknap- en uitbreidingsbeurt nodig heeft. Het gebouw, dat sinds 1990 in gebruik is genomen, heeft in 2009 een uitbreiding gekend van twee kleedkamers, een bestuurskamer, een kalkhok en het opnieuw betegelen van het volledige kleedkamergedeelte. Anno 2023 dient het echter verduurzaamd, opgeknapt, uitgebreid en zodanig aangepast te worden dat het voldoet aan de vele veiligheids- en hygiëne-eisen. Het verbouwen wordt dan gecombineerd met een stuk nieuwbouw, want met 613 leden en 30 elftallen (inclusief 6 dames- en meidenteams) dient het kleedkameraanbod ook vergroot te worden.

Het bestuur presenteerde het Masterplan-B voor de derde keer en gaf dit keer ook nog eens de actuele prijzen en kosten weer, keurig verdeeld over de verschillende posten en inclusief de bijbehorende financiering. Opvallend hierbij mag genoemd worden dat een groot gedeelte van de aanneemsom (30%) nu al uit eigen middelen bestaat, naast de eventuele mogelijkheid om middels acties nog het één en ander financieel op te lossen. Een belangrijk gedeelte van de financiering dient te komen uit het ‘Sportakkoord’ van de gemeente Bronckhorst, waar ‘het potje’ van 1,5 miljoen dat hiervoor bestemd is, inmiddels gebruikt kan worden voor overige maatschappelijke instanties en niet alleen maar de sportverenigingen. De voetbalvereniging heeft een aanvraag lopen bij de Gemeente Bronckhorst en hoopt hier dit jaar nog uitsluitsel over te krijgen.

Afscheid Rob Oplaat en Ilse Oldenhave

Eén van de bestuursleden die zich tijdens de ledenvergadering over het seizoen 2022-2023 niet meer herkiesbaar stelde was Ilse Oldenhave Zij was drie jaar lang belast met ‘Horeca’. Zij kreeg met haar start in 2020 direct te maken met de zeer pittige en zware coronaperiode. Constant moeten schakelen rondom maatregelen, afspraken binnen de verenigingen, veranderde openingstijden en ‘last-but-not-least’ de handhaving rondom de 1,5 meter, bezorgden Ilse en haar kantinecommissie een zeer pittige tijd. Toen deze periode in de zomer van 2022 voorbij was kwam er een enorme toeloop met daarbij ook de verhoging van de bezetting van de kantine door het seizoen heen. De kantine brak in de afgelopen 1,5 jaar alle records en mede door de inzet van Ilse is dit allemaal goed verlopen.
Rob Oplaat begon in 2019 als bestuurslid ‘voetbalzaken’. Hij was als coördinator voor de trainers in de Jeugdcommissie en als wedstrijdsecretaris bij de jeugd en later bij de senioren jarenlang de spil in het wekelijkse voetbalgebeuren bij VV Vorden. Met zijn 35-jarige (!) vrijwilligersperiode bij deze vereniging behoort Rob tot ‘het meubilair’. Tijdens deze 4-jarige bestuursperiode heeft hij zijn taken altijd met een geel-zwart verenigingsgevoel volbracht. Daarbij zijn in alle keuzes, schema’s en aanstellingen die hij wekelijks moest maken, de belangen van alle voetballeden en voetbaltrainers evenredig meegewogen en zorgde hij er samen met de TJC en de seniorencommissie dat er wekelijks door 450 leden en 65 trainers en coaches, zo’n 30 wedstrijden gespeeld konden worden. Voorzitter Dirk Jan Wesselink bedankte beide bestuursleden voor hun inzet, tijd en energie.