Het geduld van ons allen is lange tijd op de proef gesteld maar er gloort weer licht aan de horizon! Na een verloren seizoen 2020/2021 ziet de wereld er momenteel weer veel beter uit. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames vermindert zienderogen en het aantal vaccinaties stijgt met rasse schreden.

Wij vertrouwen er dan ook op dat het seizoen 2021/2022 een normale aanvang kan nemen en dat zowel spelers als toeschouwers weer snel kunnen genieten van een mooie pot voetbal en alle andere activiteiten die de club jullie aan kan bieden.

Op 30 juni willen we tijdens de algemene ledenvergadering nog even een terugblik werpen op het afgelopen seizoen, met name op de realisatie van het kunstgrasveld en het pannaveld. Jullie hebben hieraan een geweldige bijdrage geleverd, financieel maar ook middels de vele handen die op de zaterdagen te vinden waren om het project tot een prachtig einde te brengen. Nogmaals een dankwoord vanaf de bestuurstafel!

Op deze avond zal tevens de huidige situatie worden toegelicht, financieel maar tevens sportief. Natuurlijk blikken we ook vooruit naar de plannen voor de renovatie/verbouwing van de accommodatie ofwel het “Masterplan B”.

Graag willen we je jullie dan ook uitnodigen voor deze bijeenkomst om 20:00 uur in de kantine van ons sportpark.

Ondanks de versoepelingen willen we toch vragen om je vooraf aan te melden op onderstaand mailadres.

E-mail: secretariaat@vvvorden.nl