Op 30 november aanstaande vindt de eerste Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2022/2023 plaats en dat wordt een bijzondere avond. Het moment is dan gekomen dat onze voorzitter Marc van der Linden, die al sinds 2004 in het bestuur zit en sinds 2015 de rol van voorzitter vervult, de houten hamer zal overdragen aan Dirk Jan Wesselink, uiteraard met het welnemen van de ALV.

Marc blijft echter nauw verbonden bij de club, onder andere bij de communicatiecommissie, de organisatie van de thuiswedstrijden van het eerste elftal en uiteraard als trouwe supporter.

Omdat we een en ander niet ongemerkt voorbij willen laten gaan is de agenda aan een strak tijdschema onderworpen (zie agenda). Voor wat betreft het tweede gedeelte van de avond kunnen wij inhoudelijk op deze plek niets prijsgeven, behalve dat het informeel is en ongetwijfeld gezellig wordt!

Om de organisatie gladjes te laten verlopen, met name op het gebied van de kantinebezetting, vragen wij jullie vriendelijk om je vooraf per mail/app/telefoon op te geven bij het secretariaat of bij één van de overige bestuursleden. Dit geldt tevens voor eventuele (rond)vragen.

De financiële stukken, een samenvatting van Masterplan B evenals de notulen liggen op deze avond vanaf 18:30 uur ter inzage. Ook eventuele kandidaten kunnen zich uiterlijk op dit tijdstip melden bij het bestuur.

Wij heten jullie graag van harte welkom op 30 november in een hopelijk goed gevulde “de Ark”.

Namens het bestuur van V.V. Vorden