Graag willen we je uitnodigen voor de eerste ledenvergadering van het seizoen 2020/2021 op 10 december a.s. op Sportpark “Het Grote Veld”.

Als bestuur hebben wij gemeend deze vergadering in fysieke vorm plaats te laten vinden, hetzij in een andere setting dan normaal.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen krijgt deze vergadering het karakter van een inloopavond waarbij in twee blokken zal worden gewerkt, van 20:00-ca. 21:00 uur en van ca. 21:00 uur-22:00 uur.

Op deze avond zal de financiële status worden toegelicht evenals de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld en de hieraan verbonden actie in de vorm van de verkoop van percelen. Voor wat betreft dit laatste proberen wij via de website en social media iedereen doorlopend te informeren maar wij denken dat hierover een contactmoment op deze avond op zijn plaats is.

Wat ook op zijn plaats is, is om iedereen die al een bijdrage heeft geleverd van harte te bedanken! Inmiddels is bijna de helft van het streefbedrag gerealiseerd en dat toont aan dat ontzettend veel mensen, binnen maar ook buiten de club, onze voetbalvereniging een warm hart toedragen.

Aanmelding voor deze ledenvergadering dient via onderstaand mailadres/telefoonnummer plaats te vinden, uiterlijk t/m zaterdag 5 december. Vanwege de beperkte tijdsruimte graag ook eventuele vragen en/of opmerkingen zoveel mogelijk vooraf mailen.

Indien mogelijk geen voorkeur voor een tijdsblok aangeven zodat wij dit zelf in kunnen delen. Mocht het aantal aanmelding onverhoopt groter zijn dan de verwachting dan schalen we op door dinsdag 8 december erbij te nemen. Als dit het geval is zullen wij dit bijtijds communiceren.

Tot slot (en zeker niet onbelangrijk!): op 19-12 zal er een alternatieve kerstmarkt, waaronder ook de jaarlijkse oliebollenverkoop, plaatsvinden op het sportpark in de vorm van een ‘drive through’. Nadere informatie hierover volgt nog via de diverse (social) media.

Namens het bestuur van V.V. Vorden, graag tot 10 december!