Gisterenavond, voor en na afloop van de wedstrijd Vorden 1 – Quick’20 1, is onze nieuwe hoofdsponsor AH Grotenhuys Vorden gepresenteerd. Allereerst werd de wedstrijd van het 1e elftal in de nieuwe tenues gespeeld, kreeg Björn Grotenhuys vooraf aan de wedstrijd een bos bloemen en de aandacht van het aanwezige publiek en werd tenslotte na afloop van de wedstrijd in de bomvolle kantine AH Grotenhuys Vorden via een presentatie aan de leden van onze club voorgesteld. Ter afsluiting van deze presentatie kreeg Björn symbolisch een Vorden-shirt met zijn naam erop overhandigd door zijn beide vrienden en tevens spelers van Vorden 1, Bas Kortstee en Koen Oosterhuis. De voetbalvereniging Vorden heeft met deze sponsor, die al meer dan 15 jaar onze club ondersteunt, een 10-jarig contract afgesproken met als tegensprestatie o.a. een groot aantal reclameborden rondom het hoofdveld, vlaggen tussen de dug-outs, naamborden op de zes dug-outs rondom veld 1, 2 en 3, aankondiging bij de poort van het Sportpark en een aantal blauw-witte AH-borden in de geel-zwart aangeklede kantine.

Sponsoring is bij een voetbalvereniging als v.v. Vorden nog niet zo’n oud fenomeen, want in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw was het alleen bij grote top-amateurverenigingen terug te zien in de vorm van reclameborden, maar bij onze vereniging kwam dit pas in de jaren ’80 voor het eerst naar voren. In de jaren daarvoor waren er al wel trainingspakken aangeboden aan een elftal met de naam van het bedrijf achterop, maar daar was geen substantieel bedrag voor de vereniging aan gekoppeld. Onder leiding van voorzitter Jan van Ark werd begin jaren ’80 dus een start gemaakt met reclameborden en kwam er dus voor het eerst ook een sponsorbedrag op de begroting van de v.v. Vorden te staan. Toen shirtreclame door de KNVB voor amateurvereniging mogelijk werd gemaakt, startte v.v. Vorden in 1984 bij het 1e elftal met Kluvers Sport Totaal. Door de komst van deze shirtreclame kwam ook de term ‘hoofdsponsor’ voor het eerst voor, al duurde het nog wel even voordat hier ook een grotere uitstraling aan gekoppeld was. Ook de tweede periode van 3 jaar stond Kluvers op de toen geheel gele shirts en daarna werd Sorbo de nieuwe hoofdsponsor en dit vordense bedrijf, dat sowieso altijd veel heeft betekend voor v.v. Vorden (jeugdtoernooi) maar ook voor de vele andere sport- en culturele verenigingen in onze gemeenschap) bleef onze club steunen tot 1994, toen Bar Bodega ‘t Pantoffeltje voorop het shirt van Vorden 1 kwam te staan. In 1997 stopte de driejarige overeenkomst en kwam de trouwe en al sinds 1971 (trainingspakken) aanwezige sponsor Barendsen Vorden naar voren om het nieuwe hoofdsponsorschap vorm te geven. Het werden 24 prachtige jaren, waarin het hoofdsponsorschap ook vorm kreeg door meerdere reclameborden, een nieuwe tribune, ballenvangers, hekwerk, overkapping en sinds de naam was veranderd in BSV, ook een prachtige uitstraling met zwart-paars in combinatie met het geel-zwart van onze club. Begin dit jaar overleed eigenaar Henri Barendsen plotseling en werd het bedrijf BSV verkocht aan Wopereis in Doetinchem. v.v. Vorden moest op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en vond deze uiteindelijk ook nog weer zeer snel, AH Grotenhuys Vorden.

Zoals in de inleiding reeds vermeld, waren Wilbert en Yvonne Grotenhuys al sinds hun start met een supermarkt in Vorden al sponsor van onze club en ondersteunden zij altijd de vereniging. Eerst onder ‘Super de Boer’, later met de naam C1000 en sinds 2015 als AH Grotenhuys Vorden. Björn, die de zaak vanaf 1-1-2021 heeft overgenomen van zijn eveneens veel te vroeg overleden vader Wilbert Grotenhuys, wil met zijn winkel de samenwerking (blijven) aan gaan met het verenigingsleven en de gemeenschap Vorden in het algemeen. Hierbij past precies het hoofdsponsorschap bij onze club en toen de sponsorcommissie een tweetal gesprekken had gevoerd was de ‘kogel al door de kerk’ en werd er maar liefst een 10-jarig contract ondertekend.

Tijdens de presentatie werd in zowel woord als beeld het verleden getoond van AH Grotenhuys en v.v. Vorden, de plannen met de accommodatie voor de komende vijf jaar, hetgeen dat afgelopen jaar (ook met steun van Björn en Wilbert) is gerealiseerd met het kunstgras en het feit dat beide partijen, zowel Björn als v.v. Vorden, erg uit kijken en streven naar een prachtig jubileumjaar wanneer in 2029 de club 100 jaar bestaat. Toen hij tenslotte op een symbolische wijze het v.v. Vorden-shirt kreeg overhandigd van Koen en Bas, nam hij nog even het woord en bedankte hij de vereniging voor het tot stand komen van deze overeenkomst en eindigde hij met de woorden dat hij ook namens zijn moeder Yvonne enorm trots is op dit hoofdsponsorschap en heel erg uit kijkt naar de samenwerking in de komende 10 jaar.