Beste leden en bezoekers van ons Euro Planit Buiten Sportpark,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen verkondigd en daarin worden ook de amateur buitensportverenigingen nadrukkelijk betrokken. Vandaar dat wij als bestuur de volgende richtlijnen hebben opgesteld:

  1. Alle sporters en publiek boven de 18 jaar moeten bij het betreden van onze kantine, op het terras, de kleedkamers, de toiletten in de hal of de bestuurskamer een Corona Toegangs Bewijs (CTB) tonen. Een uitzondering hierop vormen de vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, scheidsrechters en alle vrijwilligers. Ouders die meerijden naar uitwedstrijden vallen niet onder deze groep vrijwilligers, en zij moeten dus wel bij het betreden van de kantine, gang en toiletten een geldige QR-code tonen.
  2. Publiek en spelers zonder CTB raden wij aan om niet de kantine op het terras te bezoeken . Spelers boven de 18 jaar zonder een CTB raden wij om reeds thuis om te kleden en na afloop van de wedstrijd niet naar de kantine of het terras te gaan.
  3. Wij vragen of bij het gebruik maken van de kleedkamers de trainer/coach van het elftal mee wil helpen om de QR-code van zijn spelers te controleren. Ook bij de tegenstanders van onze seniorenelftallen op zondag vragen wij om medewerking van de trainer/coach van de bezoekende partij om de QR-code te controleren
  4. Wij conformeren ons aan de regels zoals het NOC/NSF (klik op het woord voor meer informatie) die heeft opgesteld, maar vinden ook dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor het opvolgen van de regels.
Bij vragen in eerste instantie bij je leider/trainer vragen en anders bij één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van v.v. Vorden,

Marc, Kees, Oscar, Martin, Rob, Udo, Ilse, Joris en Wilbert