Afgelopen weekend is de eerste contributie-run uitgevoerd en daarmee is ook financieel het seizoen 2020-2021 officieel van start gegaan. De contributie wordt bij v.v. Vorden betaald via incasso per kwartaal, per halfjaar en per jaar en afgelopen weekend is op 1 augustus de jaarcontributie, het 1e halfjaar en het 1e kwartaal gedraaid. De in totaal 52 verenigingsleden en 498 bondsleden (87 nsmp, 133 senioren, 171 junioren en 107 pupillen) hebben allemaal de betreffende incasso ontvangen en op 1 oktober (2e kwartaal), 1 januari (3e kwartaal en 2e halfjaar) en 1 april (4e kwartaal) zullen de volgende runs uitgevoerd worden. Wij zijn als bestuur zeer verheugd dat het totaal aantal leden, ondanks 24 opzeggingen, met 551 (was 553)  nagenoeg stabiel is gebleven en wij verwachten traditiegetrouw na het zomer(en zwemdiploma)seizoen in de komende weken nog meer aanmeldingen. Meer informatie over de contributie en diverse lidmaatschappen (ook als donateur of club van 50!) kunt u vinden onder het kopje ‘lid worden’ in bovenstaand menu. De contributiebedragen die u op deze pagina terug vindt zijn aangepast naar aanleiding van de laatste ledenvergadering op donderdag 9 juli.