Reglement

​Onderstaand vind je onze “spelregels”, het reglement om mee te kunnen en mogen doen aan De Zeskamp.

Algemeen

Deelname aan en aanwezigheid op “de Zeskamp” is geheel op eigen risico.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de zeskamporganisatie.
Organisatie van de Zeskamp is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van goederen.

Het is verboden om u op de spelen te begeven zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie of een spelleider.
Tijdens het gehele dag van de zeskamp en ’s avonds tijdens het feest kunnen er foto’s van u gemaakt worden. Bij deelname en aanwezigheid op het zeskampterrein stemt u in met het publiceren van de foto’s.

Een team of individu die zich niet naar behoren gedraagt, kan ten allen tijde worden gediskwalificeerd en/of van het zeskampterrein worden verwijderd door de organisatie.

Teams

Een team bestaat uit minimaal 6 maximaal 8 deelnemers. Een deelnemer mag niet met meer dan één team mee doen.
Houd er rekening mee dat niet bij ieder spel alle 8 personen ingezet kunnen worden, omwille de fairplay t.o.v. van een team met 6 personen.

Elk team beschikt over een joker. De joker mag bij maximaal 1 spel ingezet worden. De punten behaald op het onderdeel (op basis van de ranking en niet de score) waarop de joker is ingezet tellen dubbel. Bijvoorbeeld op het onderdeel levend sjoelen haalt het team van de Ketamingo’s 34 punten. Daarmee eindigen zij op een 6e plaats van in de totaal 25 deelnemende teams op dit onderdeel. Dit staat gelijk aan 20 punten voor het eindklassement. Maar omdat zij de joker hebben ingezet worden deze 20 punten verdubbelt naar 40 punten.

De inzet van de Joker dient voorafgaand aan de start van het desbetreffende spel te worden doorgeplaatst bij de spelleider.
Een joker eenmaal ingezet kan niet meer worden gewijzigd.

Elk team heeft de verantwoordelijkheid tijdig aanwezig te zijn bij een spel. Indien een team niet op tijd aanwezig is, mag dit team alsnog starten maar krijgt het team geen extra speeltijd. Indien een team niet aanwezig is bij een spelonderdeel, worden er nul punten toegekend. Spelen worden om deze redenen niet opnieuw ingehaald.
Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle teams kan worden gespeeld, komt dit spelonderdeel voor iedereen te vervallen óf wordt dit spel ingehaald door het desbetreffende team. Deze beslissing wordt door de organisatie genomen en bekend gemaakt.

Voor deelnemers die deelnemen aan de zeskamp is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen gedurende de zeskamp. Deelnemers waarvan de organisatie constateert dat zij tijdens het toernooi alcohol nuttigen, worden van verdere deelname uitgesloten.

Er moet bij ieder team een coach/begeleider of deelnemer aanwezig zijn die minimaal zestien jaar of ouder is en / of een binding heeft met het dorp Vorden. De organisatie behoudt het recht om, op basis van deze reden(en) de inschrijving te weigeren.

Elk team zorgt bij voorkeur voor een duidelijk herkenbaar tenue (bijv. allemaal dezelfde T-shirts). Het best en origineelst verklede team krijgt bij de uiteindelijke ranking extra punten. Dit wordt verkozen door de jury die 10, 7 en 5 punten uitdeelt.

Deelname kost € 60,- per team en dient voor 31 juli 2022 te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL15RABO0159375150 ter naam van vvVorden clubjeugd o.v.v. zeskamp + teamnaam.

Spel

De zeskamp bestaat uit 6 spelen en 1 finale spel.
Tijdens de 6 spelen wordt voor ieder team, de scores en/of tijden afzonderlijk bijgehouden. Aan de hand van deze scores/ tijden wordt er per spel een ranking opgesteld, met bij behorende punten, die meetelt voor de eind ranking.
Op basis van de ranking zal het finale spel worden ingedeeld in een A-finale, B- finale, C-finale (afhankelijk van het aantal teams) enz.
De duur van een spel bedraagt 10 minuten, tussen de spellen door is er een wisseltijd van 7 minuten.
De spelregels van ieder afzonderlijk spel zullen door de desbetreffende scheidsrechter van het onderdeel worden toegelicht voor aanvang van het desbetreffende spel. Daarnaast zijn de spelen ook toegelicht in het programma boekje en op de website.