Vorden, 10 oktober 2018 – ‘Veiligheid en Gezondheid’ zijn twee onderwerpen die dit seizoen binnen de vereniging extra aandacht hebben gekregen vanuit het bestuur. Zo is er gekozen om een vaste AED aan te schaffen, nadat wij de afgelopen drie jaar in samenwerking met het zwembad ‘in de Dennen’ gezamenlijk gebruik konden maken van het AED apparaat bij de buren. Tevens is er extra aandacht besteed aan EHBO en zijn er zowel achter de bar, in de bestuurskamer en vooral in de hal (EHBO-kast) extra voorzieningen getroffen. Wat betreft het AED-apparaat is direct na aanschaf gekozen om ook een AED/Reanimatiecursus te geven, zodat zoveel mogelijk mensen binnen en op de vereniging in noodgevallen ook goed gebruik kunnen maken van dit apparaat. Vanuit de kantinecommissie is Edith Garritsen – Harmsen gevraagd om als ‘veiligheidscoördinatrice’ binnen de v.v. Vorden-organisatie te fungeren en zij heeft als eerste direct de AED/Reanimatiecursus opgezet. Afgelopen maandag waren er maar liefst 26 deelnemers in de kantine aanwezig om deze zeer nuttige en daardoor ook geslaagde avond mee te maken.

 

Edith had gezien het aantal deelnemers twee collega’s uit de zorg gevraagd om mee te helpen en vandaar dat de avond begon met een uur lang algemene uitleg via een PowerPoint presentatie en voorbeeldsituaties door de drie cursusleidsters. Daarna werd de groep verdeeld in drieën en werd er in de kantine, spreekkamer ‘de Tackle’ en de Bestuurskamer een oefensessie gehouden over reanimatie in combinatie met het gebruik van de AED.

Tenslotte werd er centraal in de kantine nog een extra half uur EHBO presentatie gehouden met tips en trucs hoe om te gaan met ongevallen. Alle 26 deelnemers hebben een certificaat behaald en de drie dames werden na afloop van harte bedankt en kregen na afloop de complimenten en terechte bedankjes voor deze nuttige avond.