De vrijwilligersavond van v.v. Vorden voor het seizoen 2019-2020 zal op zaterdag 4 april worden gehouden. Het evenement begint in het einde van de middag met een verrassing en zal in de loop van de avond zich voortzetten in de kantine van ons Sportpark. De definitieve uitnodiging zal eind februari bij iedere vrijwilliger in de mailbox of bus komen, maar noteer nu alvast in uw agenda:  Zaterdag 4 april – Vrijwilligersavond.