De TJC streeft erna om jaarlijks rond eind mei de voorlopige indelingen voor alle teams bekend te maken. Op 26 mei jl. werden dan ook de voorlopige indelingen voor veel teams bekend. Alleen konden die van de JO17 en JO19 nog niet bekend worden gemaakt. Dat had voornamelijk te maken met het aantal spelers bij de JO19-1. Daar waar het normaliter een eer moet zijn om het hoogste jeugdteam te vertegenwoordigen, blijkt dat voor aankomend seizoen nog niet zo makkelijk.

Zoals meermaals aangegeven is het maken van de indelingen een langdurig en lastig proces waar de TJC vanaf begin maart mee bezig is. Gedurende dat proces sprak een grote groep van 18 spelers de wens uit om met elkaar een JO19-2 te vormen. Hierdoor blijven er echter maar 10 spelers beschikbaar voor een JO19-1.

Door coördinator Michiel Barink is de wens van deze spelers in overweging genomen en afgelopen maanden heeft Michiel met diverse personen gesproken om te komen tot een indeling waarbij zoveel mogelijk aan ieders wensen wordt voldaan. Echter hadden de meeste van deze ideeën tot gevolg dat er één jeugdteam minder zou kunnen worden ingeschreven en wellicht nog belangrijker, dat vrijwel alle teams vanaf de JO15 daarmee over, in de ogen van de TJC, te veel spelers zouden beschikken.

De uiteindelijke conclusie is dan ook dat er geen “vriendenteam” kan komen bij de JO19-2. Afgelopen week is dit medegedeeld aan de betrokken spelers, leiders en trainers. Dat betekent dat er voor aankomend seizoen 28 spelers beschikbaar zijn voor de JO19, waar 2 teams van 14 spelers van gemaakt zullen worden. De JO19 selectie zal aankomend seizoen gezamenlijk gaan trainen en aan het begin van het seizoen zal coördinator Michiel Barink in overleg met trainers Stijn Wentink (JO19-1), Hans Wullink en André Garritsen (beiden JO19-2) de definitieve teams samenstellen.

Hieronder de spelerslijst van de JO19 op alfabetische volgorde van voornaam.

Indeling JO19

JO17 en voor het eerst een JO16!

De gemaakte keuzes bij de JO19 maakt dat er 40 spelers voor de JO17 beschikbaar zijn. Dat is niet heel ruim, maar net voldoende om 3 teams te formeren (1 team van 14 en 2 teams van 13). Maar in plaats van dat we hier een JO17-1 t/m JO17-3 inschrijven, kiest de TJC er dit seizoen voor om voor de allereerste keer een JO16 team in te schrijven.  We hebben dit afgelopen periode onderzocht en in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Arnhem blijkt voldoende aanbod.

Als TJC denken we dat dit beter aansluit bij deze spelers door te spelen tegen leeftijdsgenoten en het de kwaliteit, maar vooral het plezier ten goede komt.

Indeling JO16-JO17

Ook voor deze indelingen geldt dat de TJC probeert voor iedere speler de juiste keuze te maken. Hoewel we streven naar 100% tevredenheid leert de ervaring dat dit helaas niet lukt. Mocht er na bekendmaking onvrede zijn over de voorlopige indelingen dan vinden we als vereniging het heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. De huidige trainer of leider is het eerste aanspreekpunt en inhoudelijk op de hoogte van gemaakte keuzes. Eventueel kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijk coördinator voor een aanvullend gesprek.

Alle indelingen zijn voorlopig en kunnen vanwege af- en/of aanmelding nog wijzigen.