De TJC heeft vanavond de voorlopige indelingen voor het seizoen 2021/2022 bekend gemaakt. Alle indelingen per team staan op alfabetische volgorde van voornamen. Het maken van deze indelingen is een langdurig en lastig proces waar de TJC vanaf begin maart mee bezig is en dat bestaat uit een aantal stappen.

  1. Vaststellen aantal jeugdspelers nieuwe seizoen
  2. Aantal te formeren teams op basis van aantal spelers
  3. Eerste opzet door coördinator
  4. Evaluatiegesprekken en input vanuit trainers en leiders
  5. Vaststellen voorlopige indeling door coördinator

De TJC probeert daarbij voor iedere speler de juiste keuze te maken. Hoewel we streven naar 100% tevredenheid leert de ervaring dat dit helaas niet lukt. Mocht er na bekendmaking onvrede zijn over de voorlopige indelingen dan vinden we als vereniging het heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. De huidige trainer of leider is het eerste aanspreekpunt en inhoudelijk op de hoogte van gemaakte keuzes. Eventueel kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijk coördinator voor een aanvullend gesprek.

Alle indelingen zijn voorlopig en kunnen vanwege af- en/of aanmelding nog wijzigen.

JO17/JO19

De voorlopige indelingen voor de JO17 en JO19 worden in een later stadium bekend gemaakt. Vooralsnog zijn er onvoldoende spelers voor de JO19-1 en wordt er door coördinator Michiel Barink in onderling overleg met leiders, trainers en spelers gewerkt aan een oplossing.

MO13/MO17/MO19

Alle tijd en energie die door Annemieke Breukelaar, coördinator meidenvoetbal, afgelopen periode is gestoken in het werven van nieuwe meiden heeft zich uitbetaald. Met de aanmelding van een flink aantal nieuwe meiden, aangevuld met een aantal meiden die vanuit JO11 en JO12 doorstromen, is het gelukt om aankomend seizoen een derde meidenelftal te formeren. Aankomend seizoen zal er een MO13, een MO17 en MO19 op onze velden te bewonderen zijn. Een hele mooie ontwikkeling die past in de landelijke tendens waarbij blijkt dat meidenvoetbal nog altijd aan populariteit wint.

Indeling MO13-MO17-MO19

JO15

Voor aankomend seizoen is Bert Huetink coördinator voor de JO12 t/m JO15. Bij de JO15 zijn er 41 spelers, waarvan 4 meiden die er bewust voor kiezen om aankomend seizoen gemengd te voetballen. Dit is een prachtig aantal leden om 3 teams te formeren.

Indeling JO15

JO13/JO12

Het formeren van een MO13 is van invloed geweest op de aantallen bij de JO13. Door het wegvallen van een aantal meiden, die naar de MO13 gaan, bestaat de groep spelers voor de JO13 uit 30 spelers. Optie 1 was om hier 2 elftallen van 15 spelers van te maken. Maar 4 wissels betekend dat iedere veldspeler iedere wedstrijd een derde van de 60 speelminuten wissel is. Optie 2 was samenstelling op basis van geboortejaar. Daarmee zou de JO13 bestaan uit 19 spelers en de JO12 uit 11. Ook die optie viel af. De oplossing zat in het doorschuiven van spelers bij de JO10 en JO11. Daardoor zijn er nu 2 JO13 teams (13 spelers) en een JO12 team.

Indeling JO12-JO13

JO11/JO10

Zoals gezegd hebben we als gevolg van de aantallen bij de JO13 binnen de JO10 en JO11 wat moeten schuiven. Door het formeren van 2 JO11 teams en één JO10 team voorkomen we grote aantallen (en dus veel wissels) per team. Maar hiermee creëren we ook ruimte voor een JO12. Uiteindelijk een oplossong waarvan wij denken dat iedereen daar bij gebaat is.

Indeling JO10-JO11

JO8/JO9 

Bij de JO8 en JO9 zijn er 2 teams geformeerd op basis van het geboortejaar. Bij deze leeftijdscategorie verwachten we echter dat er gedurende de zomerstop nieuwe leden zich aanmelden bij onze vereniging, waardoor er de mogelijkheid bestaat om meerdere teams binnen één geboortejaar te formeren.  Aan het begin van het nieuwe seizoen zal de TJC op basis van het aantal leden de definitieve teams indelen.

Indeling JO8-JO9