Het is veruit de mooiste voetbalmaand van het jaar met heerlijke omstandigheden, spanning, beslissingen in de competitie en fraaie  finale’s en normaal gesproken een vereniging die volop draait met voetbalweekenden, jaarfeesten, avondvierdaagse, pupillenkamp enz . , maar mei 2020 zal altijd herinnerd worden als de voetbalmaand met het stikker ‘Corona’ erop geplakt. Dus blijft het in onze herinnering een voetbalmaand inclusief trainingen met 1,5 meter afstand, geen wedstrijden, geen kantine en een vereniging die vrijwel volledig stil is komen te liggen. In deze bizarre periode zijn wij als bestuur echter nog steeds druk bezig met natuurlijk de huidige stand van zaken rondom ‘Corona’, maar ook met toekomstige onderwerpen zoals het kunstgrasveld, parkeerplaats, nieuwe seizoen, elftal- en trainersindelingen, organisatie en accommodatie. Wij willen u hiervan graag op de hoogte brengen al is het digitaal …..

Kunstgrasveld

Het college van B&W heeft een voorstel ingediend voor de perspectiefnota (begroting 2021) om een bedrag van 300.000 euro te besteden aan de voetbalvereniging Vorden ter compensatie van het veldentekort en het realiseren van kunstgras om zodoende de samenwerking en het besteding van het sportpark ten behoeve van de VMBO-school ‘Kompaan’ (voormalig Beeckland) te stimuleren en faciliteren. Op donderdag 2 juli staat de perspectiefnota van 2021, met daarin dus het voorstel van 300.000 euro t.b.v. voetbalvereniging Vorden, op de agenda van de raadsvergadering. Een belangrijke dag dus voor de vereniging over een onderwerp waar het bestuur in samenwerking met de Stichting BSV al maanden-, zo niet jarenlang mee bezig is. Op de achtergrond heeft de werkgroep VVTT en het bestuur de laatste maanden alvast voorbereidingen getroffen voor het realiseren van dit ‘kunstgrasplan’. Het is de bedoeling dat op één van de velden (voorkeur voor het 3e veld) het kunstgras zal komen en daarvoor is een geheel projectplan opgezet, inclusief tekeningen, afspraken met Nutsbedrijven, planning, zelfwerkzaamheden, financiering en uiteindelijke oplevering. Wat betreft de financiering weten wij nu al dat een groot gedeelte van de kosten ook door de vereniging zelf opgebracht dient te worden, als je weet dat het totale plaatje een kleine 4 ton gaat kosten. Er zijn hierover reeds plannen en tevens bekijken wij volop mogelijkheden om te komen tot een sluitende begroting. Wij willen graag de leden meenemen in deze plannen en tijdens de ledenvergadering op donderdag 9 juli as bespreken, heel bewust dus na de raadsvergadering op donderdag 2 juli. Op welke wijze de ledenvergadering wordt gehouden is nog niet volledig bekend, aangezien de corona-crisis na 1 juni nieuwe richtlijnen voorschrijft voor groepsgrootte, maar hierover wordt u op de hoogte gebracht.

Parkeerplaats

Naast het veldentekort en de daarbij behorende plannen voor uitbreiding van de velden of het aanleggen van een kunstgrasveld, zijn wij als bestuur ook al enkele jaren geleden begonnen met plannen maken rondom het oplossen van het verkeersveiligheids- en parkeerprobleem. Aangezien het parkeren aan de oude Zutphenseweg onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Bronckhorst valt ,hebben wij telkens samen met hen opgetrokken en zijn er al enkele plannen door ons uitgewerkt, besproken en ingediend. Sinds maart van dit jaar hebben wij hier weer een extra impuls aan gegeven en zijn nu volop in contact met de gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en de eigenaar van een perceel bos, dat aan de rechterkant van de oude Zutphenseweg ligt en vanaf het grote  hek van de oefenhoek doorloopt tot aan de Wildenborchseweg. Ook hierover houden wij u graag op de hoogte de komende maanden!

Samenwerking meidenteams v.v. Vorden en Socïi

Helaas komt er een einde aan de samenwerking bij het meidenvoetbal tussen v.v. Vorden en Socii. Dit besluit was reeds eind februari door Socïi genomen, maar in de afgelopen weken is nog uitvoerig met elkaar overlegd en zijn de mogelijkheden nogmaals besproken en heeft uiteindelijk Socïi besloten om de samenwerking met Ratti verder uit te bouwen en daarbij ook de 10 Socii-meiden in te delen bij de gemengde teams en Vrouwen 1. Natuurlijk blijven de meiden uit Wichmond en Vierakker altijd welkom om aan te sluiten in onze meidenteams en verder te voetballen met hun vriendinnen! Daarmee komt er een einde aan een prettige samenwerking die sinds 2014 heeft geleid tot mooie vriendschappen en prachtige voetbalsuccessen. Bij v.v. Vorden blijft het meiden- en damesvoetbal een belangrijk onderdeel binnen onze club en zal er, ondanks het stop zetten van de samenwerking met Socïi, weer een MO17, MO19 en Dames 1 team worden samengesteld.

Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen zal starten vanaf 1 augustus, waarbij eerst de selectie en daarna alle overige elftallen gaan beginnen met de voorbereiding op de competitie 2020-2021. Dit zal, zoals het zich nu laat aanzien, gaan volgens de huidige maatregelen, dus t/m 12 jaar vrijuit trainen en vanaf 13 jaar met 1,5 meter afstand. Vanaf 1 september is het weer toegestaan om wedstrijden te spelen en nogmaals, zoals het zich nu laat aanzien zal dan de (beker)competitie gaan starten vanaf het weekend 5/6 september 2020.

Wat betreft de nieuwe elftalindeling zijn de seniorencommissie en de TJC al ver gevorderd en zal de TJC in de laatste week van mei de indeling bekend gaan maken. Zoals het nu bekend is zullen wij met 2 JO19, 3 JO17, 3 JO15, 2 JO13, 2 JO12, 1 JO11, 2 JO10, 2 JO9 en 1 JO8, een MO17 en een MO19 gaan starten met de competitie. Bij de senioren zullen wij 7 seniorenteams in gaan schrijven (1 nieuw team dus), 1 damesteam, 1 G-team en 1 45+ team. In de 2e week van Juni staat er een info-avond gepland voor de selectie (1, 2 en 3) en de overige lagere elftallen zullen rond deze tijd ook bericht krijgen over de indeling, de start van de voorbereiding en de start van de competitie.

Corona-maatregelen

Vanaf woensdag 29 april mogen de pupillen en juniorenleden weer trainen en vanaf dinsdag 11 mei zijn ook de seniorenleden weer in de gelegenheid om ‘een balletje te trappen’. De jeugd t/m 12 jaar is vrij om volledig te trainen, dus inclusief partijtje, positiespel en zonder 1,5 meter afstand restrictie. De junioren- en seniorenleden vanaf 13 jaar moeten trainen met 1,5 meter afstand en dienen dus in de oefeningen, tussen de oefeningen door en aan het einde van de training hier rekening mee te houden. Vanuit het bestuur is Rob Oplaat als ‘Corona-coördinator’ aangesteld en samen met hem is dan ook het protocol opgesteld, is er nauw contact met de gemeente Bronckhorst en zijn de trainers en begeleiders door Rob geïnstrueerd en geïnformeerd.

Online PubQuiz en Kofferbakverkoop

De corona-crisis zorgt ook voor innovatieve ontwikkelingen en nieuwe ideeën en dat allemaal om toch te zorgen voor verbinding, verenigen en natuurlijk ook een stuk vervangende omzet. Terwijl de eerste pubquiz op vrijdag 10 maart geen doorgang kon vinden (met 140 inschrijvingen!), zijn Mark Borgonjen en Rutger Wullink niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben een online PubQuiz opgezet en vanaf 1 april doen er dagelijks 150 mensen mee met deze aantrekkelijke, leuke en succesvolle online PubQuiz. Beide heren (met ondersteuning van de beide dames!) zijn ook al bezig met een fraai vervolg voor de maand juni, maar dit houden wij nog ff voor ons …

Direct vanaf het begin van de corona-crisis heeft de kantinecommissie het idee opgepakt om de aanwezige voorraad in de kantine te verkopen via een ‘Kofferbakverkoop’ oftewel een ‘Corona Drive-Inn’. Er is begonnen met een bier-, wijn-  en frispakket aangevuld met lekkernijen voor 25 euro. De sponsorcommissie is hier direct op ingehaakt en heeft met een aantal sponsoren (vordense middenstanders) ook een pakket aangeboden voor 25 euro. Zo hebben keurslager Vlogman, De Herberg, De Vordense Tuin, Bruna en Bakkerij van Asselt de kofferbakverkoop al uitgebreid met 25 euro pakketten, waarbij dus niet alleen de club maar ook de ondernemers worden gesteund. Na 5 zaterdagen is de opkomst zeer goed te noemen en wordt er enthousiast gereageerd op dit initiatief!

Afsluiting seizoen

Normaal gesproken is de laatste zaterdag van het seizoen de afsluitende feestavond tijdens het Wikee de Vikingtoernooi, maar dit jaar zal dit anders zijn …. Ondanks de corona-crisis en het niet door gaan van het Wikee de Vikingtoernooi,  willen wij als vereniging toch kijken om op een feestelijke wijze het seizoen af te sluiten. Wij houden u hiervan op de hoogte, maar noteer alvast 6 juni in uw agenda, want zoals we bij v.v. Vorden gewend zijn wordt het weer een bijzonder evenement!

Bestuur voetbalvereniging Vorden

Marc, Kees, Oscar, Martin, Wilbert, Joris, Udo en Rob