Vrijdag 28 december – “Veldentekort”, “Open Club”, “Multifunctionele Accommodatie”, “Tandemgroep”. Zomaar een aantal begrippen die het afgelopen jaar wellicht nog meer gebezigd zijn dan het woord “Voetbal”. Zoals aangegeven op de laatste ledenvergadering lopen de ontwikkelingen hieromtrent ook in 2019 onverminderd door en zullen wij jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van het gehele proces.

2019 is ook het jaar dat de club haar 90ste verjaardag viert en dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We trappen begin volgend jaar af, in samenwerking met Albert Heijn Grotenhuys, met een plaatjesboek waarin alle teams en spelers zijn vertegenwoordigd. Dat wordt weer ouderwets sparen en plakken met het hele gezin! Later in het seizoen zal er nog een feestweekend plaatsvinden, waarin allerlei activiteiten zullen worden gepland. 

Het is ook het jaar dat wij na acht seizoenen afscheid nemen van onze hoofdtrainer Michel Feukkink. Wij hebben echter het vertrouwen in Manfred Graven een goede opvolger te hebben gevonden die ook qua persoonlijkheid bij onze vereniging past.

Wij willen iedereen die ook dit jaar weer zijn steentje heeft bijgedragen aan de club hartelijk danken. Wij hopen ook volgend jaar wederom een beroep op u te mogen doen.

Tot slot willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u uit te nodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019 vanaf 14:00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we dan gezellig terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar hopelijk weer een prachtig seizoen!

Namens het bestuur van V.V. Vorden,