Vorden, 7 november 2018 – Zoals bekend bestaat onze club in 2019 maar liefst 90 jaar en 72 jaar daarvan speelt de vereniging al op het huidige sportpark ‘t Grote Veld dat dus in 1946 de thuisbasis werd van v.v. Vorden. Toch waren er oorspronkelijk hele andere plannen voor dit ontgonnen stuk grond aan de oude Zutphenseweg en werd tijdens de opening in 1938 voor maar liefst 1200 bezoekers door de toenmalige burgermeester Arriens met trots gesproken over een ware aanwinst voor de sportbeoefening in de gemeente Vorden. In de rubriek ‘uit de oude doos’ dit keer het verhaal over het ontstaan van ons Sportpark en waarom voetballers en een leren bal uiteindelijk de plaats in namen van de paarden en pikeurs…..

Het waren de jaren ’30 in de vorige eeuw en Europa zat precies tussen twee wereldoorlogen in en had tevens te maken met een economische crisis, ontstaan door de beurskrach in 1929 in New York. Ook in Nederland kreeg men te maken met enorme werkeloosheid en vanuit de overheid werd de zogenaamde rijkswerkverschaffing ingesteld om daarmee gemeenten en provinciën te stimuleren om grote bouwprojecten uit te zetten. Daarbij werden werkelozen ingezet om vaak ongeschoold werk uit te voeren in de vorm van het ontginnen van heidegronden, graven van kanalen of realiseren van sportaccommodaties. Zo zijn er in deze jaren in Nederland heel wat projecten gerealiseerd zoals bijvoorbeeld het Twentekanaal, stadion de Goffert in Nijmegen, aanleg van vliegveld Deelen en het park ‘Berg&Bos in Apeldoorn.

Ook in de Achterhoek, in de gemeente Vorden was de werkeloosheid een groot probleem en werden er door de provincie, het waterschap en de gemeente Vorden zelf ook enkele van deze werkverschaffingsprojecten uitgezet. Zo kwam men midden jaren ’30 op het idee om een openluchtzwembad aan te leggen en vandaar dat in 1936 het huidige Zwembad ‘In de Dennen’ als werkverschaffingstraject is ontstaan. In dezelfde periode kwamen enkele vrienden en kennissen van burgermeester Arriëns bij elkaar en zij hadden het plan om direct naast het zwembad nog een groot stuk grond te ontginnen en daar een paardenrenbaan te realiseren. Een ambitieus plan, waarbij aangemerkt dient te worden dat Vorden in die jaren bekend stond om de jaarlijkse ‘Rally Paper’ voor paarden en in 1934 de nog steeds actieve paardenrijvereniging ‘de Graafschap’ was opgericht. De heren Arriëns (Burgermeester), Rombach (Notaris), Tate (Wethouder), Bergsma (Gemeentesecretaris), Beekhuis, Tjoonk, Mellink, Emsbroek en Nienhuis wilden graag een lange baan draf- en renbaan realiseren en daarvoor diende vier bunder grond ontgonnen te worden.

Het lukt de heren om dit project onder de rijkswerkverschaffing te laten vallen en vandaar dat in 1937 direct naast het zwembad aan de Oude Zutphenseweg het huidige Sportpark ‘t Grote Veld is ontstaan. Op 8 juli 1938 werd het terrein geopend met een feestelijk programma waarbij zo’n 1200 bezoekers uit Vorden en omgeving aanwezig waren. Het sportpark bestond uit een 600 meter lange drafbaan waar in de eerste jaren na de opening ook nog een aantal officiële wedstrijden zijn georganiseerd. De lange baan stond klaar blijk lijk ook bekend als een officiële renbaan, aangezien in het archief van de Nederlandse Draf en Ren Sport het Sportpark in Vorden genoemd wordt tussen de in totaal 125 officiële renbanen die Nederland gekend heeft en waarvan er nu nog maar 8 bestaan. Hieronder staat een verslag uit de ‘Graafschapbode’ vermeld en tevens ziet u aan de rechterkant een plattegrond uit 1944 van de omgeving rondom de ruurloseweg, wildenborchseweg en de oude zutphenseweg met daarop duidelijk zichtbaar het zwembad (bovenaan midden) en bovenaan rechts daarvan de ovale paardenrenbaan als ons huidige Sportpark.  (Deze foto uit 1944 is gemaakt vanuit een verkenningsvliegtuig van de RAF).

tekst gaat verder onder de afbeeldingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar hoe is nu de voetbalvereniging Vorden terecht gekomen op dit Sportpark? Waarom is de paardenrenbaan verdwenen en lag het werkeloos toe te zien hoe in de oorlogsjaren (1940-1945) de bevolking wel andere zaken aan hun hoofd hadden als een paardenrace en sport in het algemeen. Hoe is dus het huidige Sportpark ‘t Grote Veld als voetbalaccommodatie ontstaan?

Over het verdere verloop van de paardenrenbaan is niet veel bekend en we kunnen dan ook alleen maar gissen naar de plannen, ambities en initiatieven die er zeker wel zullen zijn geweest. Feit is wel dat er in de beginjaren nog wel enkele initiatieven zijn genomen die een ambitie toonde dat behoorde bij een nieuwe sportaccommodatie, gezien de krantenberichten uit 1939 over de oprichting van bijvoorbeeld een schiet- en zwemvereniging. Maar na het uitbreken van de 2e wereldoorlog in 1940 was het al snel gedaan met de sportactiviteiten aan de oude Zutphenseweg.

De voetbalvereniging Vorden is opgericht in 1929 en zij speelden vanaf het oprichtingsjaar op een tot voetbalveld omgeturnd weiland aan de Waarleweg en Veldslagweg in Linde. En ook bij de voetbalvereniging Vorden werden de sportactiviteiten een stuk minder in de oorlogsjaren en werd er in 1944-1945 zelfs helemaal geen competitie gespeeld. Toen Vorden op 2 april was bevrijd en de maanden mei en juni in alle hectiek voorbij waren gegaan, werd er een speciale ledenvergadering uitgeschreven in Hotel Jansen (Bakker). Tijdens deze ledenvergadering stond zowel de financiële situatie alsmede de desolate toestand van het veld aan de Waarleweg (geheel kapot gereden door zwarte tanks en legervoertuigen tijdens de bevrijding van Vorden) als belangrijkste punten op de agenda. Besloten werd om een tijdelijk veld bij boerderij ‘t Garmel van de familie Tjoonk te gaan gebruiken en tegelijkertijd met de gemeente Vorden om tafel te gaan om op zoek te gaan naar een structurele oplossing.

Dus zo rond 1945-1946 werd er voor het eerst serieus gesproken over het samengaan van het Sportpark en de v.v. Vorden, want de gemeente Vorden dacht direct aan het terrein met de paardenrenbaan aan de oude Zutphenseweg. Trouwens, reeds eind jaren ’30 bij de oprichting van het Sportpark is er al eens sprake geweest om de voetbalvelden in de ovalen renbaan te plaatsen en de voetbalvereniging direct te laten verhuizen naar het Sportpark, maar mede door de oorlogsjaren zijn deze plannen allemaal in de bekende gemeentelijke bureaula verdwenen. De gemeente Vorden zat in 1945 dus met het Sportpark in haar maag, de ambities van de paardenrenbaan kwamen niet meer uit de ijskast en zodoende werd het terrein als Gemeentelijk Sportpark aangeboden om te verhuren aan de voetbalvereniging Vorden. De renbaan werd gedemonteerd, het voetbalveld uitgezet en aangelegd en bij aanvang van het seizoen 1946-147 werd geheel in gebruik genomen, voorzien van een houten keet dat meegenomen was van de Waarleweg en een omheining van ijzeren paaltjes.

De rest is geschiedenis en bekend: In 1954 werd het tweede veld direct naast het hoofdveld aangelegd en kwam er een (wit) clubgebouw met twee kleedkamers. In 1969 vond er een grote verbouwing plaats en werd er samen met de gemeente Vorden een geheel nieuwe accommodatie gerealiseerd en tevens twee nieuwe velden (de huidige velden 2 en 3). In 1989 is de huidige accommodatie verrezen en toen in 2013 de gemeente de sportvelden heeft geprivatiseerd, werd v.v. Vorden (Stichting BSV) de eigenaar van de velden, is de naam Sportpark ‘t Grote Veld ontstaan en heeft het geheel een extra oefenhoek gekregen. Anno 2018 heeft de gemeente Bronckhorst bekend gemaakt dat met het project ‘VO-Vorden’ er geen sportpark zal komen bij de nieuw te bouwen school en weet de v.v. Vorden dus ook dat het de komende jaren zal blijven op de plek waar het 72 jaar geleden terecht is gekomen!

Hieronder nog twee fraaie foto’s uit de beginjaren van het Sportpark. De eerste foto hieronder is genomen tijdens de opening in 1938 toen er o.a. ook een beurs werd gehouden en jongelui zicht vergaapten aan een fraaie motor. De foto daaronder is één van de eerste elftalfoto’s van v.v. Vorden op het Sportpark in 1947, nadat in september 1946 de voetbalvereniging Vorden was verhuisd naar de oude Zutphenseweg.