Het aantal rookvrije sportverenigingen is het afgelopen jaar opnieuw flink gegroeid: vanaf 1 september zijn in Nederland meer dan 1152 sportclubs (gedeeltelijk) rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ruim 550 waren. Ook bij de voetbalclubs is de stijging fors; van 208 in 2018 naar 432 in 2019. Dat zoveel clubs ervoor kiezen rookvrij te worden past bij de grote maatschappelijke steun voor rookvrije sport. Maar liefst acht op de tien Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. Inmiddels zijn 94 voetbalverenigingen al geheel rookvrij. De overige 338 voetbalclubs zijn gedeeltelijk rookvrij. Ook v.v. Vorden wil hier een belangrijke stap in maken. Al jaren is het bestaande beleid dat er binnen niet gerookt mag worden, dit geldt voor de kantine, de kleedkamers en alle overige ruimte’s. Als v.v. Vorden hebben we een plan ingevoerd, en goed laten keuren door de ledenvergadering, waar in drie stappen naar een rookvrij Sportpark toe wordt gewerkt. Afgelopen 1 januari is stap 1 gezet en was het op en rond de velden en de oefenhoek tijdens jeugdwedstrijden en -trainingen niet toegestaan om te roken. Vanaf 1 augustus is stap 2 gerealiseerd en dit houdt in dat ook op zondag en door de week bij de trainingen van seniorenelftallen op en rond de velden niet gerookt mag worden. Met andere woorden: Er kan vanaf 1 augustus 2020 dus alleen gerookt worden onder de overkapping en op het terras aan de zijkant van de kantine. De volgende stap (1 januari 2021) is ook hier een rookverbod in te stellen en alleen op een aangewezen plek en tijdens evenementen de mogelijkheid tot roken te bieden.