Dit jaar zijn wij bij v.v. Vorden gestart met stap 3 van het in te voeren rookbeleid om zodoende toe te groeien naar een ‘Rookvrij Sportpark’. Bij stap 1 en 2 in 2019 en 2020 is het reeds gerealiseerd dat er ook buiten niet meer gerookt mocht worden langs de velden tijdens het spelen van wedstrijden en gedurende de trainingen en vanaf dit jaar is het met stap 3 ook niet toegestaan om te roken rondom de kantine en onder de overkapping. Er kan alleen gerookt worden op een speciaal hiervoor bestemde plek en dat is de ‘bushalte’ bij de zij-ingang van de kantine. Aangezien wij met de vereniging op dit moment in een vreemd seizoen zijn beland en er niet omgekleed en gedoucht mag worden, willen wij een ieder erop attenderen dat er ook niet gerookt mag worden na de training onder de overkapping aan de voor- en zijkant van de kantine.

Stappenplan naar een Rookvrij Sportpark:

Stap 0: is handhaven van de huidige beleid dat is binnen niet roken
Stap 1: vanaf 1 januari 2020 mag er niet meer gerookt worden op en langs de velden 1,2,3 en de oefenhoek op tijdstippen waarom de jeugd aanwezig is, dit zijn alle doordeweekse dagen tot 20:30 en op de hele zaterdag.
Stap 2: vanaf 1 augustus 2020 eveneens de zondag niet op en/of langs de velden 1,2,3 en de oefenhoek
Stap 3: vanaf 1 januari 2021 beperkt nog maar roken op gedeelte van terras (bushokje)
Stap 4: vanaf 1 september 2021 geheel rookverbod muv nog de zondagmiddag en bij evenementen, dan alleen nog bij toegewezen plek.