Dit jaar organiseert de voetbalvereniging de 52ste avondvierdaagse en wel van Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni 2019. Evenals vorige jaren zijn er weer mooie routes uitgezet. Dit jaar zal de avondvierdaagse zijn start en finish kennen bij het Dorpscentrum “het Kulturhus”, in het centrum van Vorden (Raadhuisstraat 6).

Heb je ook zin om mee te lopen en een medaille te verdienen geef je dan op door € 6,00 over te maken op rekening NL15RABO0159375150 onder vermelding van:

Naam, elftal en hoeveelste deelname dit is, opgave kan tot 10 mei!!!

Eerste avond (dinsdagavond) aanwezig zijn om 18.15 uur.

De voetbalkleding kun je een paar dagen ervoor bij je eigen leider ophalen.

Er worden 2 afstanden gelopen:

· De 5 km door de JO11 (E) en JO09 (F) jeugd,

· De 10 km door de MO13/JO13 (D) en MO15/JO15 (C) jeugd.

· Tweedejaars JO11 (E) pupillen mogen ook de 10 km lopen, wel duidelijk aangeven bij opgave

De JO11 (E) pupillen lopen in een aparte groep, en bij voldoende deelname bij de JO09 (F) pupillen wordt deze groep (op leeftijd) in tweeën gesplitst.Het is de bedoeling dat elk elftal elke avond zelf voor een begeleider zorgt, bij voorkeur 2 begeleiders die elk minimaal tweemaal meelopen, dit dient door de leiders van de elftallen geregeld te worden (shirt wordt voor gezorgd, bij voorkeur zwarte broek (éénheid tenue).

Zijn er leiders die ook graag een herinneringsmedaille willen ontvangen dan dient dit even aan ondergetekende te worden doorgegeven. Begeleiders hoeven geen inschrijfgeld af te dragen, betaald de voetbalvereniging.

Net als vorige jaren is het verzoek van de jeugdcommissie om het geen schranspartij te laten worden. De kinderen krijgen elke avond halverwege iets gezonds te eten van een sponsor, het is dus niet nodig om de kinderen snoep e.d. mee te geven. Drinken is tevens overbodig, OVM Onderlinge Verzekeringen zorgt voor ranja onderweg.

Uiteraard is dit een verantwoording van elke ouder zelf, maar wij hopen dat u hier rekening mee wilt houden.

Tijdens de uitreiking van de medailles krijgen de kinderen een attentie aangeboden namens VV Vorden!

Per team worden er op de eerste avond 2 Vorden-shirts voor de begeleiders uitgereikt, deze kunnen per avond door evt. een andere begeleider gedragen worden.

Graag in het navolgende weekend de shirts (gewassen) bij één van ons inleveren.

Jeugd Activiteiten Commissie V.V. Vorden