Dinsdag 18 april – Xaveria en Anita willen alle trouwe collectanten bedanken voor hun inzet. We hebben het prachtige resultaat van €2641,95 opgehaald.