We stevenen af op het einde van kalenderjaar 2020, in voetbaltermen betekent dit einde 1e helft seizoen 2020-2021, en wij hebben net als de overige 2500 amateurvoetbalclubs in Nederland in de gehele historie nog nooit zo’n heftig en bijzonder jaar mee gemaakt. De corona-crisis heeft voor een voetballoze periode van maart t/m mei 2020 gezorgd en ook in het huidige seizoen is er niet gevoetbald vanaf oktober t/m minstens einde dit jaar. Dit seizoen zal dan ook de boeken in gaan als het ‘Corona-seizoen’, maar hoe bijzonder is het dat bij v.v. Vorden er toch een voetbalstempel op deze periode kan worden gedrukt. Het project ‘Kunstgrasveld’ is namelijk volop aan de gang en mede door het grote succes van de verkoopactie (m2 via website) kan de planning om in februari-maart het veld aan te leggen tot nu toe nog steeds aangehouden worden. Tijd dus om ‘ff bij te kletsen’ en jullie op de hoogte te brengen wat er allemaal speelt in dit zo bijzondere (voetbal)jaar.

Kunstgrasproject

In juni afgelopen zomer werd met een stemming van 16 voor en 11 tegen door de gemeenteraad van de Gemeente Bronckhorst het plan goed gekeurd om 350.000 euro te begroten voor de buitensport in het bijzonder de tegemoetkoming van het veldentekort voor de verenigingen Pax, Keyenburgse Boys en v.v. Vorden. Het grootste gedeelte van dit bedrag (300.000 euro) is bestemd voor onze vereniging, maar we moesten nog wel ff wachten tot de raadsvergadering in november voordat definitief de vlag uitgehangen kon worden. Onze penningmeester, Kees Jansen, heeft tot aan het laatst aan toe de gemeentelijke politiek toe gesproken om hun ook het laatste zetje te geven om de buitensport bij vvVorden vanaf januari 2021 gestalte te geven.  In de laatste raadsvergadering, begin November, is de begroting 2021 definitief vast gesteld en kan v.v. Vorden dus het bedrag van 300.000 euro verwachten ten behoeve van het kunstgrasveld.

Inmiddels was op 14 oktober ook al de ‘vierkante meterverkoop-actie’ gestart, om uiteindelijk uit eigen middelen de ontbrekende ton op te hoesten. Deze actie is een geweldig succes en heeft na vier weken nu al een bedrag van 51.000 euro opgeleverd, waarbij het opvalt dat er zowel donaties binnen komen van 10 euro tot aan een donatie van de middenstip voor 10.000 euro door G1&G2. De ruim 800 donaties geven de enorme bereidwilligheid en draagkracht aan en wij hopen dan ook dat dit de komende weken voort blijft zetten. Door sponsoren aan te schrijven, acties op te zetten vanuit de elftallen en nog een afsluitende actie streven wij naar een bedrag dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van een ton. Kom op Vorden, laat zien dat dit kunstgrasveld echt gewenst is!

De werkgroep ‘Kunstgrasveld’ die in de zomer van 2020 de opdracht heeft gekregen van het bestuur om het offertetraject op te starten, heeft afgelopen week rapport uitgebracht naar zowel het bestuur als de werkgroep VVTT. Deze laatste werkgroep is 2017 samen gesteld om het veldentekort probleem te analyseren en de mogelijke oplossingen op te stellen. De werkgroep ‘Kunstgrasveld’ heeft een uitvraag gedaan bij drie leveranciers om een gespecificeerde offerte aan te leveren voor het aanleggen van een kunstgrasveld op de plek van het huidige 3e veld. Deze offertes zijn inmiddels ontvangen en ook besproken met het bestuur en de werkgroep ‘VVTT’. Eind november zal de definitieve opdracht gegeven worden en dus ook bekend gemaakt worden welke leverancier het kunstgrasveld gaat aanleggen. Marnix Schoppers (onafhankelijk), Johan Verstege (Stichting BSV) en Wilbert de Leeuw (Bestuur v.v. Vorden) zullen als werkgroep ook deze laatste weken van het traject afhandelen. Namens het bestuur zullen zij ook de planning opstellen welke in december al zal beginnen met de zelfwerkzaamheden rondom het ontmantelen van het 3e veld, het voorbereiden van het aanleggen van het kunstgrasveld en o.a. de bestrating en plaatsen van de ballenvangers aan de lange zijde.

Accommodatie

Op onze accommodatie is tijdens de tweede ‘lock-down’ met inachtneming van de maatregelen gewoon door gewerkt en zijn er diverse projecten opgeleverd. Zo is er een informatiebord geplaatst bij de ingang van ons Sportpark, is er een ‘ombouw’ geplaatst rondom de pompinstallatie onder het scorebord, wordt de zijkant van het terras bij de het clubgebouw verbeterd,  is het hekwerk geplaatst door BSV aan de achterlijn van het hoofdveld en heeft de dinsdagploeg verder nog de wekelijkse schoonmaak, opruim- en herstelwerkzaamheden verricht.

Corona-maatregelen

Vanuit het bestuur, en in het bijzonder de kantine-commissie en accommodatiebeheer, zijn in de maand augustus en begin september allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om het seizoen toch gewoon te kunnen laten beginnen met inachtneming van de maatregelen. Zo zijn er maar liefst vier grote tenten geplaatst rondom de kantine en is er tevens ‘kunstgras’ 😉 gelegd voor de bestuurskamer en de ingang van de kleedkamers. Precies vier weken hebben wij gebruik kunnen maken van deze oplossing, toen al besloten werd dat er geen publiek meer aanwezig mocht zijn en vanaf begin oktober zelfs de gehele competitie werd stil gelegd. Voor ons is het dus nu wachten op de eerstvolgende persconferentie, waarin hopelijk weer enkele verlichtende maatregelen worden aangekondigd, zoals misschien het trainen voor senioren in viertallen of zelfs geheel als team. Met z’n allen hopen wij natuurlijk dat er wellicht vanaf 1 januari weer in competitieverband gevoetbald kan gaan worden en ‘Plan B’ van de KNVB in werking gezet kan worden. Wij houden u op de hoogte!

Sponsoring

In de laatste maanden heeft de Sponsorcommissie wederom een aantal nieuwe bordsponsoren bereid gevonden om onze club financieel te steunen. Sowieso zijn wij zeer content met ons sponsorbestand, aangezien er zelfs in deze corona-tijd geen enkele opzegging heeft plaats gevonden en wij dit huidige seizoen zelfs het begrote bedrag aan sponsorinkomsten weer met 4% hebben weten te verhogen. Dit is een compliment waard voor de heren Herman Vrielink, Rob Enzerink, Ard Kettelerij, Joris Jansen van den Berg en Hans Boers. Ook de presentatiegids voor dit seizoen is uitgebreid van 48 naar 52 pagina’s en hebben in totaal nog weer 6 extra adverteerders opgeleverd.

Voetbalzaken

De organisatie rondom het ‘voetbal’ is in de eerste maand van dit seizoen in zijn geheel afgerond. Dit houdt in dat wij op dit moment 37 trainers en 35 begeleiders (coaches en grensrechters) op de elftallen hebben staan. Alle 29 teams kunnen twee keer in de week trainen en op de woensdagmiddag komen onze 6 t/m 10 jarigen aan de beurt. Het scheidsrechterbestand is dit seizoen uitgebreid naar 22 ‘eigen’ scheidsrechters voor zowel de zaterdag (jeugd) als de senioren op zondag. Op zaterdag zijn er sinds het stopzetten van de competitie onderlinge wedstrijden georganiseerd voor de jeugdelftallen. Met onze hoofdtrainer en de trainers van het 2e en 3e elftal zal in de 4e week van november gesproken worden over de voortgang en de plannen voor het nieuwe seizoen. In het 1e kwartaal van 2021 zal de TJC de gesprekken aan gaan met de jeugdtrainers.

Financiële ondersteuning

De voetbalvereniging Vorden heeft namens het bestuur enkele fondsen aangeschreven voor enige tegemoetkoming van gemiste inkomsten i.v.m. de corona-crisis. Wij houden u op de hoogte of deze aanvragen ook daadwerkelijk gehonoreerd worden, waarbij wij in ieder geval kunnen aangeven dat er al één positieve reactie terug is vanuit een overheidsfonds.

ALV

De najaars-Ledenvergadering staat gepland voor 27 november, maar door de corona-maatregelen is het niet mogelijk om dit op de normale wijze te organiseren. Wij beraden ons op dit moment op welke wijze wij hier toch inhoud aan kunnen geven en wachten ook nog even de nieuwe informatie vanuit het kabinet en het RIVM af, dat komende dinsdag 17 november vermeld gaat worden. Wij hebben het vorige seizoen financieel afgehandeld en de stukken liggen voor verwerking bij ons administratiekantoor, we zullen in de loop van deze maand aan de kascommissie de stukken ter controle overhandigen. De controle zal normaal gesproken tijdens de ALV besproken worden, alleen weten wij ook hierbij op dit moment nog niet op welke wijze dit zal gebeuren. Ook hierover houden wij u als lid op de hoogte.

Marc van der Linden – Kees Jansen – Oscar Rondeel – Martin Leegstra – Joris Jansen van den Berg – Wilbert de Leeuw – Rob Oplaat – Udo Heij – Ilse Oldenhave

Bestuur v.v. Vorden