Maandag 22 mei -De teamcoördinatoren Kees Jansen (JO19, JO17), Willem Lichtenberg (JO15, JO13), Martin Leegstra (JO11), Robert van Dijk (meiden) en Bas Vriend (JO9) hebben de afgelopen weken vele uurtjes besteed om tot een goede indeling van de teams te komen voor het komend seizoen. Voor André Garritsen was dit een mooie periode om warm te draaien, omdat hij volgende seizoen de rol van Willem gaat overnemen, die op zijn beurt de rol van Kees overneemt, die stopt als teamcoördinator.  Dit jaar gaf dat extra problemen, omdat we in geen enkele leeftijdscategorie goed uitkomen met de aantallen. Te veel spelers per team is niet wenselijk, maar te weinig kan ook weer niet. Kortom een ingewikkelde puzzel.

Voor de pupillen hebben we vooralsnog gekozen voor een team meer per leeftijdscategorie, zodat het aantal spelers per team aan de krappe kant is. Dit lijkt ons beter dan te kiezen voor veel spelers per team. Het betekent echter wel dat er niemand mag afvallen en het fijn zou zijn als we nog enkele nieuwe spelers in de JO9, JO11 en JO13 mogen verwelkomen. Vooralsnog hebben we onvoldoende meiden voor een MO11, waardoor we vooralsnog uitgaan van één gemengd JO11 team met jongens en meisjes.

Voor de JO-13 is een toelichting bij de indeling. Deze is toegevoegd bij de voorlopige indeling

Met de JO15 kwamen we ook wat ongelukkig uit maar voor deze leeftijdsgroep hebben we een succesvolle samenwerking met Socii. Jeroen Franssen, die bij Socii de indeling verzorgt zat ook met zijn handen in het haar, want hij had te weinig jongens voor een JO15-team. In overleg hebben we besloten om voor de JO15 twee gecombineerde teams te maken. Ook bij deze indeling is een toelichting toegevoegd. Met Socii is afgesproken dat deze samenwerking met de junioren voortaan het uitgangspunt is. Met de meiden hebben we al een aantal jaren samenwerkingsteams met Socii en dit gaan we komend seizoen voortzetten ook voor de MO19.

Uit de lopende contacten met Ratti bleek dat zij juist krap zaten in de JO19, waar wij juist te veel spelers voor 2 teams hebben. Kees heeft met Robert Ruiterkamp en Frans Lebbink, die bij Ratti verantwoordelijk zijn voor de indeling,  drie JO19 teams kunnen maken. Hiervan zullen 2 teams samenwerken vanuit beide verenigingen. Al pratende bleek dat de samenwerking bij de JO17 ook zeer wenselijk zou zijn voor zowel VV Vorden als Ratti, zodat ook hier gekozen wordt voor 2 samenwerkende teams. Voor VV Vorden en Ratti is dit de eerste keer dat er wordt samengewerkt sinds lange tijd.

De indeling zelf is altijd lastig. We proberen dat met elkaar en in overleg met de trainers en leiders, die het hele jaar met de jongens en meiden werken zo goed mogelijk te doen. Afhankelijk van het team staan de eerste 6 of 10 namen doorgaans wel snel op papier. Het gaat altijd om de laatste 2 of 3 die qua leeftijd en kwaliteit vrijwel gelijkwaardig zijn. We kijken dan ook naar sociale aspecten. Past iemand bij een groep, hoe snel groeit hij of zij in persoonlijkheid. Kan hij of zij het fysiek aan. Uitgangspunt is dat iedereen met plezier speelt in een team en op het niveau dat bij hem of haar past.  Dat we het ook niet te belangrijk moeten maken illustreert de  column van de directeur amateurvoetbal van de KNVB getiteld “Meer voetbalplezier voor kinderen”, die onze wedstrijdsecretaris ons te relativering mailde.

Hierbij de voorlopige indeling van JO-9. Klik hier voor de indeling.

Hierbij de voorlopige indeling van JO-11. Klik hier voor de indeling plus een toelichting op de indeling.

Hierbij de voorlopige indeling van de meiden. Klik hier voor de indeling.

Hierbij de voorlopige indeling van de JO-13. Klik hier voor de indeling.
Toelichting bij de voorlopige indeling van de JO-13. Klik hier voor de toelichting

Hierbij de voorlopige indeling van de JO-15. Klik hier voor de indeling
Toelichting bij de voorlopige indeling van de JO-15. Klik hier voor de toelichting.

Hierbij de voorlopige indeling van de JO-17 en JO-19. Klik hier voor de indeling