Vorden, 28 november 2017 – Afgelopen donderdag heeft de ledenvergadering van v.v. Vorden plaats gevonden. Op de agenda stond onder andere de bestuursverkiezingen en daarbij was bestuurslid Renz Cornegoor aftredend en niet herkiesbaar en heeft Johan Verstege aan gegeven na vier te stoppen als bestuurslid. In een goed bezette kantine met opkomst uit diverse geledingen binnen de club kon er na afloop geconcludeerd worden dat zowel financieel, sportief als qua evenementen en binding het seizoen 2016-2017 prima afgesloten kan worden.

 

 

Renz Cornegoor werd tijdens de ledenvergadering bedankt voor zijn inzet, energie en tijd die hij in de afgelopen drie jaar heeft gestopt tijdens zijn bestuursperiode bij v.v. Vorden. Renz was verantwoordelijk voor de Horeca&Facilitaire zaken en heeft in de laatste drie jaar verdere slagen gemaakt in het uitbreiden en meer inhoud geven van de kantinecommissie. Johan Verstege stopt na vier jaar met zijn bestuursfunctie ‘Accommodatie’, maar blijft als vrijwilliger actief op het gebied van veldbeheer en blijft ook actief in het bestuur van de Stichting BSV. Ook Johan Verstege werd bedankt voor zijn inspanningen in de afgelopen vier jaar, waarbij de periode direct na de privatisering vanuit de gemeente Bronckhorst in 2013 extra werd belicht.

Als extra punt op de agenda stond ook de tussenstand van de werkgroep ‘VVTT’ (Veldvoetbal Trainingsveld Tekort) en tijdens de behandeling van dit onderwerp werd duidelijk dat de werkgroep de probleemstelling duidelijk geformuleerd heeft en op dit moment uit een reeks van oplossingen de meest ideale heeft gekozen. De planning is dat voor het eind van het seizoen deze oplossing volledig wordt uitgewerkt en met een extra vergadering dit wordt uit- en voorgelegd aan de leden.

Tijdens de ledenvergadering werd eveneens geïnformeerd over de financiële situatie van de vereniging op dit moment en kon concluderen dat het seizoen 2017-2018 met een prima positief saldo is afgesloten, en er enkele doelstellingen die er vanaf 2015 op financieel gebied zijn gesteld, nu reeds behaald zijn. De kascommissie, dit seizoen bestaande uit Rob Groot Wassink en Ard Kettelerij, gaf aan dat zij ‘de stukken’ hadden bestudeerd en gaven in hun samenvattende betoog twee verbeterpunten aan. Met een compliment aan de financiële commissie bestaande uit bestuurslid financieen Kees Jansen, financieel administrateur André Schröer en ledenadministrateur Peter Gombert, adviseerde de kascommissie tenslotte om de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur van v.v. Vorden over het seizoen 2016-2017. Bestuurslid Jeugdzaken Rien Wabeke beëindigde de vergadering met het bericht dat de komst van extra juniorenscheidsrechters op zaterdagmiddag noodzakelijk en dus zeer gewenst is. De aanwezige leden werden bedankt voor hun komst en vooral voor hun inbreng.