Vrijdag 8 juni – Woensdag 20 juni vindt de eerste ledenvergadering plaats van 2018. U bent van harte uitgenodigd om plaats te nemen in de kantine en uw stem te laten horen. De ledenvergadering vindt plaats in De Ark en begint om 20.00 uur.

 

 

 

De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 23 november 2017

4. Financiële update

Pauze

5. Update Werkgroep VVTT (’velden tekort’)

6. Jubileum 2019 (Vorden 90 jaar)

7. Rondvraag