Vorden, 9 juli 2018 – Tijdens de laatste ledenvergadering op donderdag 29 juni is met de bespreking van  de begroting de contributieaanpassing doorgevoerd voor het nieuwe seizoen. Deze nieuwe bedragen en afspraken zijn direct verwerkt op de website en terug te vinden onder het kopje ‘Lid Worden’. In de laatste week van juli zullen alle leden de ledenpas 2018-2019 ontvangen, zal tevens de eerste incassorun gedraaid worden en ontvangen de donateurs en sponsoren ook hun pas voor het nieuwe seizoen. Hieronder leest u de bijzonderheden en aanpassingen terug.

De ledenadministratie is jarenlang uitgevoerd door Peter Gombert. Peter is begonnen met de registratie van de wijknummers en bezorgers van ons toenmalige clubblad ‘de Tackle’ in Sportlink en de maandelijkse uitdraai hiervan en vanaf 2011 heeft hij ook de ledenadministratie op zich genomen. Met de komst van Sportlink is deze registratie geheel geautomatiseerd en ook de contributie-inning is met het gebruik van de incassomodule in Sportlink destijds in 2011 in gebruik genomen. Peter heeft te kennen gegeven om na al die jaren het stokje over te willen dragen en de vrijwilliger van het jaar 2016 heeft in de persoon van Wilco klein Nengerman een prima opvolger gevonden. Wilco heeft inmiddels al kennis genomen van de systemen en zal samen met Peter en Wilco de eerste incassorun gezamenlijk uitvoeren en vanaf 1 september volledig zelfstandig de ledenadministratie gaan uitvoeren. Met de overdracht van deze functie is ook direct een nieuw vast mailadres in gebruik genomen, want vanaf 1 juni 2018 dient het adres ‘leden@vvvorden.nl’ gebruikt te worden voor alle vragen/opmerkingen en bijzonderheden betreffende lidmaatschap, aan-en afmelding, contributie en overige ledenadministratie vragen.

Wij bedanken Peter hierbij voor zijn inzet, energie en tijd die hij in al deze jaren in zijn functie heeft gestopt en wensen Wilco heel veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging.

Hieronder (met behulp van schuifbalken rechts en onder) het stuk van de ledenadministratie voor het seizoen 2018-2019 dat na de laatste ledenvergadering is opgesteld:

 

Ledenadministratie v.v. Vorden 2018-2019 

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. In de ledenvergadering van juni 2018zijn de contributies vastgesteld :

Niet Spelende leden

Niet spelend lid ` : € 75,-- 

Af en toe spelende leden met een pasje : € 95,-- 

Spelende leden

Contributie 35/45+ Leden : € 105,-- 

Contributie G-Voetbal : € 105,-- 

Contributie Senioren ` : € 195,--

Contributie Junioren : € 160,--

Contributie Pupillen : € 145,--

Contributie inning 

Wij willen onze leden zoveel mogelijk stimuleren om het betalen van de contributie te 
laten verlopen via ‘incasso’. Voor nieuwe leden geldt automatisch incasso. Mocht u daartoe 
bezwaren hebben gelieve dit dan kenbaar te maken aan de ledenadministrateur, 
mail: leden@vvVorden.nl. 

De contributie wordt per kwartaal, halfjaar of jaarlijks geïncasseerd worden. Leden die 
geen Incasso hebben krijgen aan het begin van het seizoen de contributie – factuur van het 
hele seizoen met verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Zonder incasso is er geen ruimte 
voor gespreide betaling. De incasso-runs zijn voor 1e kwartaal eind juli 2018, 
voor 2e kwartaal begin oktober 2018 voor 3e kwartaal begin januari 2019 en 
4e kwartaal begin april 2019.