Met de realisatie van het kunstgrasveld is er vorig jaar een start gemaakt met ‘Masterplan A’ waarbij naast het vernieuwde 3e veld ook een omheining rondom het 2e veld is gerealiseerd, ondergrondse sproei-installatie onder het 1e en 2e veld, LED-verlichting op de oefenhoek, oefenstrook en het kunstgrasveld, betegeling rondom het kunstgrasveld en tussen veld 2 en 3, het BSV-plein, de Panna kooi en afgelopen winter de plaatsing van de nieuwe ballenvanger met reclameborden achterop  het hoofdveld. Dit gehele project ‘Masterplan A’ behelst , naast de beplanting en aanleg geluidswal, nog één laatste opdracht en dat is het vernieuwen van de omheining van het hoofdveld. Alle betonpalen met ijzeren stangen, die al vanaf 1969 om het hoofdveld als omheining aanwezig zijn, worden verwijderd en vervangen door de zwart gecoate omheining zoals wij dit al kennen achter het doel bij de kantine. Hieronder staan de dagen vermeld dat er gewerkt gaat worden aan de voorbereiding en het afbreken en waarbij wederom een beroep zullend doen op de vrijwilligers bij onze vereniging. Met de realisatie van ‘Masterplan A’ zal op het Europlanit Buitensportpark zowel het 3e (kunstgras)veld, het 2e veld als het 1e (hoofd)veld voorzien zijn van een prachtige omheining en gezamenlijk met de pannakooi en de oefenhoek een prachtig geheel vormen vormen. Hiermee zijn de sporters en de supporters voor de komende 15 á 20 jaar volledig gefaciliteerd en kan de voetbalvereniging Vorden met al haar leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters trots zijn op zichzelf met zo’n fraai Sportpark. 

De gehele begroting van het Masterplan A met als hoofdproject het kunstgrasveld is mede gefinancierd door de vele vrijwilligers, leden, supporters, sponsoren en overige ondersteuners door middel van de online aankoop van een ‘vierkante meter kunstgras’. Als aandenken en blijvende herinnering aan deze prachtige actie waarbij in totaal ruim een ton bij elkaar is gebracht, zijn er rondom het kunstgrasveld aan de kant van het BSV-plein een aantal ‘reclameborden’ geplaatst met foto’s en alle namen van de financierders. (de tekst gaat verder onder de beide foto’s)

Het project ‘Vernieuwing omheining veld 1’ zal deze week starten:

  1. Dinsdag 7 juni : Alle reclameborden verwijderen rondom het hoofdveld (sponsorcommissie)
  2. Donderdag 9 juni : Start verwijderen betonpalen (vrijwilligers seniorenelftallen)
  3. Zaterdag 11 juni : Verwijderen betonpalen, ijzeren omheining en tegels rondom het hoofdveld (vrijwilligers seniorenelftallen)
  4. Dinsdag 14 juni : Verwijderen betonpalen, ijzeren omheining en tegels rondom het hoofdveld (vrijwilligers seniorenelftallen)
  5. Donderdag 16 juni : Verwijderen betonpalen, ijzeren omheining en tegels rondom het hoofdveld (vrijwilligers seniorenelftallen)
  6. Zaterdag 18 juni : Verwijderen betonpalen, ijzeren omheining en tegels rondom het hoofdveld (vrijwilligers seniorenelftallen)
  7. Zaterdag 25 juni : Start ‘banen maken en zand aanbrengen t.b.v. betegeling rondom het hoofdveld
  8. Zaterdag 02 juli : Schoonmaken reclameborden (sponsorcommissie samen met vrijwilligers/ouders jeugdelftallen)
  9. Zaterdag 02 juli : Start met betegeling rondom het hoofdveld

Tevens zullen de hekwerken zwart worden gecoated via het bedrijf en tevens één van onze sponsoren Coates en ook hier zal op een zaterdag een groep vrijwilligers gaan helpen met het ‘in- en verhangen van de materialen’. Wanneer het tegelwerk rondom het hoofdveld zover klaar is, zullen de nieuwe hekwerken geplaatst worden. Aan deze nieuwe gecoate hekwerken zullen ook de geleiders en het ophangsysteem voor de reclameborden bevestigd worden. Tenslotte zullen eind augustus/begin september de reclameborden er weer in gehangen worden en kan het seizoen 2022-2023 met een geheel vernieuwd hoofdveld weer beginnen!