Vorden, 20 april 2018 – Nu alweer een kleine 20 jaar heeft de v.v. Vorden op woensdagmiddag de individuele jeugdtraining voor de gehele E- en F- jeugd (5 t/m 10 jaar). Onder leiding van trainer Peter Jansen en zijn assistenten Derk Besselink, Henk Hengeveld, Henk Steintjes, Ernst te Velthuis, Ben Vos en Freddy Pellenberg worden de nieuwkomers en de jongste spelers en speelsters een uur onder handen genomen en leren zij aan de hand van pure technische oefeningen de beginselen van de voetbalsport. Voor de allerjongsten een uitstekende manier om te ‘snuffelen’ aan de sport voetbal en zij mogen dan ook geheel vrijblijvend op woensdagmiddag het eerste uur mee doen. Het blijkt nog steeds de ideale manier te zijn om pupillen te werven, want vanuit deze woensdagmiddag komen ieder seizoen nieuwe leden naar v.v. Vorden toe en blijft, ondanks de krimp, onze club groeien!

 

Het hoogtepunt van het aantal pupillenleden heeft in 2009-2010 gelegen, want toen profiteerde Vorden optimaal van de geboortegolf van de jaren 1999, 2000 en 2001 die mede tot stand kwam door de start van de nieuwbouwwijk ‘t Biesterveld in 1999.  Want terwijl wij  in 2004 tijdens het 75-jarig bestaan op woensdagmiddag zijn gestart met de huidige organisatievorm onder leiding van Peter Jansen op woensdagmiddag hadden wij  71 pupillenleden onder de 10 jaar en in 2010 waren dit er 109! De afnemende geboortecijfers en de daarbij behorende krimp speelde ook in Vorden vanaf 2010 een behoorlijke  rol en dit is ook terug te zien in het aantal instromende nieuwe leden want in 2017 was het aantal pupillen onder de 10 jaar 81. Toch zijn wij bij v.v. Vorden in die jaren nog steeds gegroeid en kwamen wij zelfs in 2012 aan ons 450e lid en in 2016 aan ons 500e lid. Dit omdat er nog steeds minder leden bij v.v. Vorden stopten dan dat er van onderaf bij kwamen, ook al was dit dus door de krimp minder dan in de eerste 10 jaar van dit millennium.

Toch zien wij bij v.v. Vorden bij de jongste jeugd wederom een kentering en dat is af te lezen aan de aantallen bij de jongste pupillen op woensdagmiddag. Want in de eerste groep zijn er, inclusief ‘snuffelaars’, de laatste weken constant 30 tot 35 vijf- en zesjarigen aan het trainen. ‘De eerste groep traint van 13.30 t/m 14.15 uur en wij zien iedere week weer nieuwe gezichten, zowel jongens als meisjes. Met zo’n 30 á 35 kinderen hebben wij de handen vol, maar het geeft ons enorm veel plezier en voldoening want het voetbalplezier spat er vanaf’, aldus trainer Peter Jansen die over de hele middag samen met zijn assistenten zo’n 90 kinderen traint.

‘Met drie JO9 teams, 1 JO8 teams en een Mini F-teams (5-6 jarigen) blijft v.v. Vorden keurig op schema wat betreft het aantal leden per leeftijdscategorie, want met deze aantallen bij de JO9, JO8 en Mini F kunnen we concluderen dat we over vier en zes jaar ook nog steeds 2 á 3 D elftallen (JO13) hebben en dat is hetgeen wij bij v.v. Vorden zowel kwantitatief als kwalitatief naar streven’,  aldus voorzitter Marc van der Linden. ‘Wij hebben destijds in 2012 al opgemerkt, toen de gemeente Bronckhorst aan begon te geven dat de krimp gevolgen zou hebben voor onderwijs, sport en cultuur, dat de krimp voor ons als vereniging niet direct zulke grote gevolgen zou hebben als bijvoorbeeld een lagere school, want bij ons blijven de leden steeds langer voetballen. Bij de senioren is het aantal leden de laatste jaren gegroeid van 113 in 2010 naar de huidige 165 in 2017, mede door het feit dat de junioren (12 t/m 18 jaar) ook na hun 18e blijven voetballen en zodoende zitten wij nu alweer op 525 leden. Onze huidige drie velden en een oefenhoek zijn, ondanks de totale verlichting en het aparte schema waardoor er evenredige belasting plaats vindt op alle drie velden, echter veel te weinig en volgens de KNVB-norm komen wij 1,8 speelveld te kort. Wij zijn zeer content met de groei van de club en zeker met de nieuwe aanwas op woensdagmiddag, maar zijn wel constant bezig om deze groei ook organisatorisch en vooral qua ‘vierkante meters’ bij te benen’.