Vorden, 7 oktober 2018 – De teller staat op dit moment bij v.v. Vorden op 545 leden! Nadat in 2011 Amber Moeshard werd gehuldigd als 450e lid, werd zelfs vier jaar later in 2015 Joost Doornink  ingeschreven als het 500e lid. De verwachting was destijds dat o.a. door de lagere geboortecijfers en de krimp in het algemeen het aantal leden wel zou stagneren, maar niets is minder waar want aan het begin van het seizoen 2018-2019 staat de teller op 545. De groei zit hem vooral in de meiden en de dames, het G-team en het aantal seniorenleden, maar vooral ook in het feit dat er de laatste twee seizoenen minder leden zijn gestopt (in 2017 en 2018 beide 39 ten opzichte van 81 in 2013, 45 in 2014, 49 in 2015 en 67 in 2016) dan dat er nieuwe leden zich hebben aangemeld. Aangezien er op de woensdagmiddag in het eerste uur wederom behoorlijk veel aanwas aanwezig is van 5-6 jarigen en er hopelijk nog enkele G-voetballers zich aanmelden, kan het maar zo zijn dat het 550e lid zich in de komende maanden gaat aanmelden. En dat zou in het zicht van het 90 jarig bestaan van de vereniging een fraaie mijlpaal zijn.

‘Ondanks dat we te maken hebben met lagere geboortecijfers en dit ook duidelijk terug zien in de jongste pupillenteams, blijkt toch dat het totaal aantal leden blijft groeien. In 20014 hadden wij bijvoorbeeld nog 6 E-teams, 4 F-teams en 2 Mini F (totaal 95 leden tussen 6 en 10 jaar) en dit seizoen spelen wij met 4 JO11, 2 JO9 en 1 JO8 en 2 Mini F (totaal 67 leden), maar omdat wij op andere fronten een duidelijke groei laten zien heeft het verminderde aantal jeugdleden geen negatieve invloed op het totaal van de club. Zo blijft het meiden- en damesvoetbal groeien en zien wij hier de laatste 5 jaar, met in 2018 3 meidenteams en een damesteam, een groei van 25 leden en hebben wij sinds vorig seizoen een G-team dat dus ook 10 nieuwe leden heeft opgeleverd. Maar het meest duidelijk is de stijging van het aantal leden wel aan te geven bij de senioren waar in de laatste drie jaar het aantal teams is verhoogd van 5 naar 8, aldus voorzitter Marc van der Linden. ‘Wij zien dit duidelijk terug in het aantal (jeugd)leden dat stopt en vooral in de leeftijdsgroep tussen 16 en 20 jaar. Hadden we in 2013 t/m 2016 respectievelijk 81, 45, 49 en 67 gestopte leden, in de laatste twee jaar zijn dit er ‘slechts’ in beide jaren 39. In dit kalenderjaar zijn er bijvoorbeeld 51 nieuwe leden bij gekomen en met 39 gestopte leden is dat toch weer een groei van 12 leden.’

Een andere oorzaak van de ledengroei is de komst van het digitaal wedstrijdformulier, oftewel de Wedstrijdzaken-APP. Om in deze APP geregistreerd te kunnen worden als grensrechter of leider heeft de KNVB besloten dat je geregistreerd dient te zijn als bondslid in Sportlink. ‘Op deze manier hebben wij ongeveer 15 tot 20 nieuwe leden gekregen in de afgelopen 2 jaar, maar zij krijgen een aangepaste contributie aangezien wij al lang blij zijn dat zij zich als vrijwilliger voor de club in willen zetten’, legt Marc van der Linden uit.

Een groei was wel verwacht, alleen niet in deze mate. ‘Het is geen doelstelling op zich en als we de ontwikkelingen in de toekomst bekijken dan zal rond de 500 leden een reëel beeld zijn voor een club in een dorp met 4400 inwoners (exclusief Kranenburg en Wichmond/Vierakker) , maar het zou natuurlijk een fraaie mijlpaal zijn als we dit seizoen toch het 550e lid mogen begroeten. Gezien het aantal jeugdige 5-6 jarigen op de woensdagmiddag en de hoop op enkele G-voetballers is de kans aanwezig dat na Amber als 450e en Joost als 500e er iemand dit seizoen als 550e lid wordt gehuldigd’, aldus Marc van der Linden