Wat gewoon een normale Algemene Leden Vergadering zou moeten worden met de bestuurswisselingen en de financiële jaarcijfers over 2020 en 2021 op de agenda, werd een zeer bijzondere avond met een enorme positieve energie en vooral een heerlijk gezamenlijk ‘v.v. Vorden’ gevoel. Alleen de opkomst al van de ruim 100 leden met afgevaardigden vanuit alle geledingen, deed mij als bestuurder en aftredend voorzitter erg goed. En natuurlijk had ik wel door dat er iets op stapel stond, want daarvoor hadden de mede-bestuursleden in de laatste 2 weken net iets te vaak ‘maak je nou niet druk, komt allemaal goed en na 21.15 uur hoef je alleen maar te gaan zitten …’ tegen mij verteld. Maar dat ik op deze uitgebreide wijze in het zonnetje zou worden gezet met een gouden speld van de KNVB en het Erelidmaatschap van onze vereniging, overtrof al mijn verwachtingen en ondanks dat het haast te gek was, waardeer ik het ten zeerste en wil ik vooral iedereen bedanken die op wat voor een manier dan ook tijd, energie en aandacht heeft besteed aan mijn afscheid…… Dank je wel!

Verder wil  iedereen die vorige week woensdagavond aanwezig was bedanken voor jullie komst en de zeer gezellige avond en tevens een heel hartelijk bedankt voor alle appjes, berichtjes, mailtjes, belletjes en de spontane groeten in het dorp of op het Sportpark met telkens weer ‘Mooi man en je hebt gewoon verdiend’ er achteraan.  Maar ik wil hierbij ook alle leden, oud leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren bedanken dat ik van deze 20 jaar de laatste 7 jaar jullie voorzitter heb mogen zijn. Ik heb altijd het vertrouwen gevoeld in ons als bestuur in zijn geheel en persoonlijk het gewoon erg prettig gevonden om in deze jaren de club te vertegenwoordigen, de leden de steunen en de vereniging in zijn geheel vooruit te helpen. Het is mijn grootste hobby en alles wat met voetbal, de voetbalsport, de accommodatie, de sponsoring, evenementen en dus vooral de jeugd- en seniorenelftallen heeft te maken, had altijd mijn aandacht en interesse. Ik heb enorm veel plezier en energie uit deze periode kunnen halen, want ondanks de tijd, energie en vele uurtjes vergaderen en overleggen, bracht het mij ook altijd heel veel. Tevens heb ik ook erg veel van deze periode geleerd en vandaar dat ik ook een ieder met interesse en aandacht voor het bestuurslid zijn, kan aanraden om een periode deze vrijwilligersfunctie te vervullen, want het brengt je nog meer dan alleen een hoop energie, plezier en een voldaan maatschappelijk gevoel.

De laatste 7 jaar als voorzitter zijn ook bijzonder geweest mede door die twee krankzinnige corona-jaren, maar juist dan bemerk je dat als bestuur echt een team bent. Ik heb het altijd erg plezierig en prettig gevonden om met zijn zevenen en later zelfs negenen het bestuur te vormen van onze club en met elkaar als team op te trekken en gezamenlijk de club te runnen. Ik ben gezegend geweest met bekwame en prettige portefeuillehouders, want zowel financieel, als secretarieel, sponsoring, jeugd, senioren, P&R, vrijwilligers, accommodatie en horeca werd door jullie als bestuursleden uitstekend ingevuld en ik had hier zelfs af en toe letterlijk geen omkijken naar. We hebben een aantal hele mooie projecten gerealiseerd, maar ook de wekelijkse beslommeringen en de ‘normale gang van zaken’ op een voetbalclub hebben altijd onze aandacht gehad en heb ik altijd met veel plezier gezamenlijk opgepakt.  Je bent onderhand een ‘klein bedrijf’ geworden met de genoemde begroting en daar hoort als voorzitter en bestuur als geheel ook de benodigde aandacht en verantwoordelijkheid bij, maar altijd heb ik mij samen met de TJC en de Seniorencommissie voor proberen te houden dat het voetbal op nummer één blijft staan en dat de bal in ieder geval steeds moet blijven rollen. Wij houden dan ook met een groep mensen de trainingen, de trainingsbenodigdheden, de velden, de schema’s, de wedstrijden, de scheidsrechters en zeker ook de voetbalbeleving, -inzet en -kwaliteit steeds goed in de gaten en zodoende kan ieder lid 80x per jaar trainen, minstens 25 zondag- of zaterdagen een wedstrijd voetballen en iedereen na afloop van het seizoen bij het Wikee de Vikingtoernooi weer met voldoening terug kan kijken op een fraai seizoen.

Ook vind het erg gaaf om te zien hoe de binding en de betrokkenheid nog groter en meer is geworden, dan dit altijd bij v.v. Vorden wel is geweest. De bezetting in de kantine, ons kloppende hart van de club, de evenementen, de feestjes en de bijeenkomsten werden de laatste jaren maar steeds meer en meer en ik heb als heel mooi ervaren, met grote dank aan de evenementen en horeca-commissie, dat op deze momenten het clubgevoel, de gezelligheid en de binding zou duidelijk en mooi naar voren kwam. ‘Reuring’ is een woord dat ik altijd gebruik en het is een compliment naar jullie allen toe binnen de vereniging dat dit woord anno 2022 in hoofdletters geschreven kan worden. Want toen ik 20 jaar geleden begon als jeugdvoorzitter hadden wij vier juniorenteams (1 A, 1 B en 2 C) en hadden wij om de zaterdag het sportpark gesloten, omdat het makkelijker was om de ene week alles thuis te laten voetballen en de andere week niets. In de afgelopen jaren hebben wij met z’n allen veel aandacht besteed om deze ‘reuring’ juist te vergroten en vandaar dat we voor uitwedstrijden zijn vertrokken vanaf het Sportpark, worden de thuiswedstrijden van de jeugd gunstig gepland i.v.m. bezoek en kantinebezetting en wordt er zoveel mogelijk georganiseerd op ons Sportpark. Tenslotte is het natuurlijk enorm positief geweest dat het ledenaantal in de afgelopen 20 jaar is gestegen van 350 naar bijna 600. Want met zoveel extra teams wordt de ‘Reuring’ natuurlijk automatisch groter en wanneer daar dan ook nog eens de meiden-dames bij geteld worden en het G-team, dan kun je wel nagaan dat het wel goed zit bij ons cluppie!

Sinds ik bekend heb gemaakt mijn termijn niet te verlengen, hebben wij als vereniging het voorrecht gehad dat mijn beoogde opvolger al bekend werd gemaakt. Dirk Jan Wesselink heeft zodoende het laatste half jaar nagenoeg volledig mee kunnen draaien en ik heb alle lopende dossiers zeer plezierig en natuurlijk over kunnen dragen. Ook hij kon er op deze manier prettig inrollen en hoe mooi kan het zijn dat er na Jan, Jan, Wim, Jan, Janusz, Loek, Fred, Jan, Jan, Herman, William en Marc er wederom een enthousiaste, geel-zwarte als 13e voorzitter aan het roer staat. Ik kon zodoende vorige week woensdag dan ook met heel veel vertrouwen en genoegen de hamer overdragen aan ‘die andere lange’ en bij deze wil ik dan ook alle bestuursleden en Dirk Jan in het bijzonder een plezierige en succesvolle voorzittersperiode toewensen!

Herman en William bedankt voor de periode dat ik jullie als voorzitter heb mee gemaakt, alle mede bestuursleden bedankt voor de prettige samenwerking en gezamenlijke inzet en verder alle commissie- en projecleden en vrijwilligers bedankt voor alle de vele uurtjes aan tijd en inzet voor onze club in de afgelopen 20 jaar. Tenslotte natuurlijk een groot woord van dank aan mijn gezin en in het bijzonder Kitty. Ik heb altijd de steun en mogelijkheden gekregen om deze hobby uit te voeren en ondanks dat dit best wel eens ‘schuurde’ kunnen wij samen met Ruud en Loes terug kijken op een mooie periode.

Nogmaals bedankt iedereen en wij blijven elkaar natuurlijk gewoon zien op het Sportpark, want de sport blijft veel te mooi en onze club te veel trekken om niet meer met v.v. Vorden bezig te zijn!

Marc van der Linden