Zoals we bij vv Vorden al jaren gewend zijn starten we het nieuwe jaar altijd met de flessenactie. Voor dit jaar stond deze dan ook weer gepland op aanstaande zaterdag, 2 januari. Ondanks de maatregelen die wij hadden genomen en het zoveel mogelijk ‘corona-proof’ organiseren rondom het ophalen van de flessen i.p.v. het aanbellen, hebben wij als bestuur toch gemeend om na uitvoerig overleg met de Gemeente Bronckhorst de flessenactie in zijn geheel niet door te laten gaan. ‘We hadden het zo goed mogelijk voorbereid, allerlei maatregelen getroffen om zo min mogelijk met mensen in contact te komen, geen verzamelpunt te houden bij de gemeentewerf en niet bij de mensen thuis aan te bellen, maar alleen flessen op te halen die aan de weg stonden. Hoe dichterbij het echter kwam, hoe meer wij toch moesten concluderen dat er toch teveel risico zou worden gelopen en helemaal gezien de actuele ‘corona-cijfers’ in de gemeente Bronckhorst. Vandaar dat wij nu toch op het laatste moment hebben moeten besluiten, na goed intern overleg met de gemeente Bronkchorst om helemaal geen risico te nemen en de flessenactie in zijn geheel af te blazen, aldus Wilbert de Leeuw en René Nijenhuis namens de organisatie en het bestuur van v.v. Vorden.

 

Wat wel blijft is de ‘gele-knop’ actie bij de AH te Vorden bij de ‘flessenband’. Bij het inleveren van statiegeldflessen en kratten kun je vanaf 1 december en ook nog de gehele maand januari er voor kiezen om op ‘de gele knop’ te drukken. De opbrengst van deze flessen gaan dan in zijn geheel naar de vereniging. Wij willen hierbij dan ook een oproep doen aan alle inwoners van Vorden om in plaats van de flessen aanstaande zaterdag aan de weg te zetten, deze alsnog in te  leveren bij de AH te Vorden en dan gebruik te maken van de gele button!
Wij betreuren deze late berichtgeving en het feit dat we alsnog hebben moeten besluiten om de flessenactie, ook in de aangepaste vorm, te cancellen, maar wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om steeds maar weer af te wegen of de risico’s niet te groot zijn en dat samen met de actuele situatie (en cijfers) te beoordelen. Wij hopen dat onze leden, vrijwilligers, supporters en overige inwoners van Vorden begrip hebben voor deze situatie en ons alsnog willen steunen en massaal de ‘gele knop’ te gebruiken bij het inleveren van de statiegeldflessen bij de AH Grotenhuys in Vorden.