Het kledingfonds v.v. Vorden

Naar aanleiding van het teamkledingplan van 2005 heeft de voetbalvereniging een kledingfonds in het leven geroepen. Meer informatie over het kledingfonds kunt u hieronder lezen.

 1. Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een: – zwart shirt met gele baan:
  1. voorzijde voorzien van het clublogo en eventueel shirtreclame
  2. het shirt is volledig gesublimeerd incl. logo, reclame etc.
  3. zwarte broek, voorzien van het logo van s.v. Vorden.
  4. zwarte kousen.
 2. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 3. Een door een sponsor aan een team ter beschikking gesteld tenue, dient door een ieder van het betreffende team gedragen te worden.
 4. (Jeugd)leden die spelen in een niet-gesponsord team krijgen van v.v. Vorden een clubtenue.
 5. Voetballende leden zijn verplicht tot het dragen van een clubtenue tijdens wedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging of de KNVB.
 6. Het ter beschikking gestelde tenue door een sponsor aan een elftal blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen ingeleverd te worden in goede staat.
 7. Het door een sponsor ter beschikking gestelde materialen aan een lid of elftal blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen in goede staat ingeleverd te worden.
 8. Men is VERPLICHT om nieuwe shirts en shirts voorzien van shirtreclame eerst voor te leggen aan de sponsorcommissie. Dit geldt in het bijzonder voor de vorm, grootte en plaats van de reclame.

 

Kledingfonds, kledingbijdrage en kledingverstrekking

 1. Ieder spelend (jeugd)lid van de v.v. Vorden betaalt een kledingbijdrage, dit is een jaarlijkse vergoeding en is tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Deze kledingbijdrage is vastgesteld op € 20,00.
 2. Ieder spelend (jeugd)lid van de v.v. Vorden speelt met ingang van seizoen 2007/2008 in door de vereniging verstrekte en in bruikleen verstrekte voetbalkleding van v.v. Vorden (shirt, broek en kousen).
 3. Het is niet toegestaan wedstrijdkleding tijdens een training en/of “op straat” te dragen.
 4. De shirts zullen per seizoen bekeken worden en in overleg met een mogelijke sponsor vervangen worden. Broeken zullen 1 x per 4 voetbalseizoenen worden vervangen. De levensduur van voetbalkousen wordt vastgesteld op 2 voetbalseizoenen.
 5. In de maand juni zal een inventarisatie van de bestaande wedstrijdkleding worden gehouden. Een commissie van deskundigen (vanuit de senioren- en jeugdcommissie) zal vaststellen hoelang deze kleding nog meekan (uitgaande van een levensduur van 4 jaar). Uiteraard kan deze kledingcommissie hiervan afwijken.
 6. Teamsponsoren kopen de kleding op specificatie van v.v. Vorden. De spelende (jeugd)leden van het betreffende team betalen dan toch hun kledingbijdrage. Dit verenigingsstandpunt komt voortuit sociale overwegingen.
 7. De leider van het team krijgt de benodigde kleding aan het begin van het seizoen verstrekt en levert deze aan het eind van het seizoen weer in bij de hiervoor aangegeven persoon.
 8. Shirts en broeken worden collectief gewassen via een door het team opgestelde waslijst; kousen worden verstrekt aan het spelende lid en worden aan het einde van het seizoen ingenomen.
 9. Alle teams leveren de shirts, broeken en kousen in bij de kledingcommissie. Wel zal rekening worden gehouden met de sponsorwensen.(shirts, broeken en kousen, die nog langer meekunnen zullen weer verstrekt worden aan hetzelfde team). Wel zal een kledingbijdrage worden gevraagd aan ieder (jeugd)lid.
 10. In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers al jaren VERPLICHT. Spelers die geen scheenbeschermers dragen mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.