Xaveria Böhmer en Anita Pierik willen alle collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen week voor de gehandicaptensport collecte. Er is het prachtige bedrag van €2660,35 opgehaald. Fantastisch!!

Uiteraard hopen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Vele handen maken licht werk.

Xaveria en Anita