Maandag, 5 november 2018 – Op woensdag 21 november as. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van v.v. Vorden met daarin o.a. de bestuursverkiezing. De beide bestuursleden Hans Boers (marketing&sponsoring) en Rien Wabeke zijn aftredend en niet herkiesbaar en op deze avond zullen twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld. Alle leden van 18 jaar en ouder en de ouders van onze jeugdleden krijgen deze week de uitnodiging in de bus of mailbox met daarin de agenda en bijzonderheden. Het onderwerp ‘Veldentekort v.v. Vorden’ zal apart behandeld worden met o.a. een presentatie van de werkgroep ‘VVTT’ en wij vragen dan ook aan onze leden om zoveel mogelijk gehoor te geven aan deze uitnodiging om zodoende gezamenlijk dit onderwerp te behandelen.