Op woensdag 27 november houdt de voetbalvereniging Vorden de eerste ledenvergadering van het seizoen 2019/2020 en u bent hierbij als lid en/of ouder/verzorger van ons jeugdlid van harte uitgenodigd. De aanvang is om 20:00 uur en de vergadering vindt plaats in onze kantine “De Ark”.

Hier treft u de beknopte agenda voor deze avond aan. Inzake punt 7 “Protocollen” vormt het alcohol- en rookbeleid het speerpunt. Van eerstgenoemde was er reeds een protocol voorhanden maar wij hebben gemeend dit te moeten samenvoegen met het rookbeleid tot één protocol. Deze, en de overige nieuw gemaakte protocollen, staan vanaf dit weekend op de website.

Uiteraard kunt u op de website tevens allerlei overige zaken en nieuwtjes vinden omtrent onze mooie club. Wij moedigen u dan ook aan om af en toe eens een blik te werpen.

Op de ledenvergadering zal Udo Heij worden voorgedragen als Algemeen Bestuurslid; De inhoud van deze (nieuwe) functie behelst o.a. het vrijwilligersbeleid, het onderhoud en naleving van de protocollen en een verbindende rol in het “Open Club” scenario.Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar een bestuurslid Seniorenzaken, jeugdsecretaris en een scheidsrechters coördinator.Uiteraard zijn er ook op andere terreinen vrijwilligers nodig. Zoals al vaker aangegeven: de club is niet het eerste elftal, noch de trainers of het bestuur. De club, dat zijn wij allemaal! Dus mocht u interesse hebben, stuur gerust een mail naar onderstaand adres.

Namens het bestuur heet ik u op 27 november van harte welkom!