Op woensdag 26 juni houdt de voetbalvereniging Vorden de laatste ledenvergadering van het seizoen 2018/2019 en u bent hierbij als lid en/of ouder/verzorger van ons jeugdlid van harte uitgenodigd.

We hebben weer een prachtig voetbaljaar achter de rug met handhaving van het eerste elftal in de 2de klasse en hiermee tevens een passend einde aan de mooie jaren met onze hoofdtrainer Michel Feukkink. De nieuwe trainer Manfred Graven zal in grote schoenen moeten stappen maar na diverse gesprekken met het bestuur, de staf en de spelersgroep zijn wij vol vertrouwen dat Manfred zijn ambitieuze plannen kan realiseren.

De club is echter niet het eerste elftal, noch de trainers of het bestuur. De club, dat zijn wij allemaal. Daarom ook vanaf deze plek het verzoek om jullie betrokkenheid te uiten in de vorm van vrijwilligerswerk binnen de club. Er zijn altijd mensen nodig op diverse terreinen en vele handen maken licht werk!

In de periode van 26 juni worden de kantine en de keuken gerenoveerd, daarom vindt de ledenvergadering plaats in de zaal van De Herberg in Vorden om 20:00 uur!